onsdag 20 juni 2007

Motståndet mot privatiseringar ökar

Foto: www.fotoakuten.se

Hälften av svenskarna, 49 procent, är emot en utförsäljning av statliga bolag. Det visar en Sifoundersökning som publiceras i Svenska Dagbladet. Motsåndet mot regeringens privatiseringsplaner ökar, även borgerliga väljare negativa. Jag tror att att det finne en grundinställning här i vårt land sär vi ser de gemensamma tillgångarna som något som vi alla har bidragit till, också skall tillkomma oss, och inte skänkas bort för en billig penning till privata intressen. Regeringens privatiseringsvåg uppfattar jag som ideologisk förblindning. Här skall privatiseras för privatiseringens egen skull , att det blir vi medborgare som kommer att förlora på affären, det är det som alltfler nu inser. Kommer regeringen att bry sig, nej knappast.

Inga kommentarer:

Bygg flerbostadshus i trä

Pressmeddelande den 2 mars 2020 Bygg flerbostadshus i trä Utvecklingen av stadsbebyggelse i trä ökar markant. Det som driver på den ut...