tisdag 15 maj 2007

Ge skolan möjlighet att klara uppdraget

Foto: www.fotoakuten.se

I gårkväll var det kommunfullmäktige i Österåker. På dagordning var bland annat årsredovisningen för 2006. Kommunens ekonomi ser hyfsat bra ut, men viktiga delar av kommunens uppgifter klarar inte måluppfyllelsen, däribland skolan. Eleverna tillgodogör sig inte de kunskaper som de rimligtvis borde göra. Debatten borde ha handlat om VARFÖR det är så här, och HUR vi ser till att vända denna trend. Istället användes debatten av den styrande moderatledda majoriteten i kommunen åt att rada upp olika mätetal och jämförelser i landet i övrigt. Jag frågar mig är det så intressant egentligen om Österåker är bättre än Luleå och Haparanda i ett visst avseende och sämre än Danderyd i ett annat. Så länge föräldrar, och elever är missnöjda med sin skola, så länge eleverna inte uppfyller rimliga kunskapskrav kan väl ingen vara nöjd!

Inga kommentarer:

Alla nyanlända borde gå på etableringskurs på hemmaplan

I dag har Kristina Embäck (S) och jag varit på besök på etableringskurs för nyanlända här i Österåker. En mycket bra ver...