tisdag 8 maj 2007

Reinfelt inte bättre än forna sovjetkommunisterna

Foto: www.fotoakuten.se

Det är en samhällelig grundsyn, att vi alla skall ha tillgång till den vård som behövs när vi blir sjuka. Denna grundsyn håller nu på att skaka i hela sitt fundament. För tyvärr kan det vara så att i morgon fattar riksdagen beslut att det skall vara tillåtet att sälja ut universitetssjukhus och att privatbetalande patienter ska kunna gå före i kön. Jag tycker att regeringen Reinfeldt är lika illa ute nu när allt fler områden går mot en situation av privatmonopol, som de rödaste kommunisterna var i forna Sovjet när de förstatligade allt.

Det måste vara vårt vårdbehov som avgör om vi skall få möjlighet att få behandling, inte plånbokens tjocklek!
På vilket sätt befrämjas tillexempel mångfalden av privatmonopol? Blir det billigare och bättre vård för vanliga löntagare ? Skulle inte tro det!

Inga kommentarer:

Alla nyanlända borde gå på etableringskurs på hemmaplan

I dag har Kristina Embäck (S) och jag varit på besök på etableringskurs för nyanlända här i Österåker. En mycket bra ver...