fredag 8 juni 2007

Efterlyser balanserad bostadsmarknad


http://www.fotoakuten.se

Priserna på bostadsrätter i Storstockholm har ökat med i snitt 26 procent de senaste tolv månaderna och medelpriset för en bostadsrätt i centrala Stockholm ligger nu på 52 768 kronor per kvadratmeter, det visar på den nya Mäklarstatestik som DN idag uppmärksammar.


I Österåker, som en del av Stockholms län stiger priserna på bostäder på samma sätt, om än i något lägre nivå. Problemet är att detta gör det omöjligt för unga att komma in på bostadsmarknaden. De unga som lyckas gör det med miljonlån som start. Situtationen som jag ser det är orimlig! Jag eftelyser någon slags balans på bostadsmarknaden, just nu ser den ut att bli genomkapitaliserad - varför inte införa inslag av blandekonomi också på bostadsmarknaden. Olika boendeformer måste finnas att tillgå, likaså hyreslägenheter till rimliga priser.

Det råder obalans i balansen mellan att bostäder är till för människor att bo i , nu verkar det som att bostaden främst håller på att bli ett sätt att tjäna pengar. De som förlorar mest är ungdomar och dem som inte har ett stort kapital och hög lön. Jag tycker att alla har rätt till en bra bostad.
Inga kommentarer: