Fortsätt till huvudinnehåll

Efterlyser balanserad bostadsmarknad


http://www.fotoakuten.se

Priserna på bostadsrätter i Storstockholm har ökat med i snitt 26 procent de senaste tolv månaderna och medelpriset för en bostadsrätt i centrala Stockholm ligger nu på 52 768 kronor per kvadratmeter, det visar på den nya Mäklarstatestik som DN idag uppmärksammar.


I Österåker, som en del av Stockholms län stiger priserna på bostäder på samma sätt, om än i något lägre nivå. Problemet är att detta gör det omöjligt för unga att komma in på bostadsmarknaden. De unga som lyckas gör det med miljonlån som start. Situtationen som jag ser det är orimlig! Jag eftelyser någon slags balans på bostadsmarknaden, just nu ser den ut att bli genomkapitaliserad - varför inte införa inslag av blandekonomi också på bostadsmarknaden. Olika boendeformer måste finnas att tillgå, likaså hyreslägenheter till rimliga priser.

Det råder obalans i balansen mellan att bostäder är till för människor att bo i , nu verkar det som att bostaden främst håller på att bli ett sätt att tjäna pengar. De som förlorar mest är ungdomar och dem som inte har ett stort kapital och hög lön. Jag tycker att alla har rätt till en bra bostad.
Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…