Fortsätt till huvudinnehåll

Hylla allas lika värde på nationaldagen
I Sverige bor det människor som är rika, fattiga, kvinnor, män, är födda i landet som utanför.Det jag försöker säga är att vi är alla olika i något avseende. På nationaldagen tycker jag vi skall betona det som ger vårt land dess styrka nämligen det som förenar oss och att alla människor är lika mycket värda. Så varför inte denna dag hylla alla människors lika värde och reflektera över vad det innebär och hur vi gemensamt vårdar denna grundsyn i vårt samhälle
Kommentarer

Ella sa…
Jag instämmer.
Trevig nationaldag önskar jag dig med!
Allan sa…
Varför ska vi hylla något som inte är sant? Hur kan alla vara lika värda när alla t ex inte har samma lön?

På vilket sätt är alla människor lika värda och vad har det med nationaldagen att göra?
DN tycker att nationaldagen ar en dag for flaggviftande!!!!!!!!!!!?????????Sorglig attityd. Resten av DN artiklen talar om politiska manifestationer under dagen. Flera ar sedan skapades en nationaldag av S regeringen i ett forsok att oka national kanslan. Numera har nationaldagen saboterats av attityder som DN foresprakar, AFA faschister slanger sten och hotar folk som ar ute med barnen om dom har en svensk flagga pa jackan. Om nationaldagen saboterats sa har aven nationen saboterats, vem vill fira nationaldagen under hot fran gatu terrorister med polis skydd i kravall utrustning? Folk tvingas tyvarr att fira svensk nationaldag i ett annat land.
Hej Allan och tack för din synpunkt.Jag tycker det är viktigt att samhället bygger på en grund där alla ses som lika mycket värda. Att vi har rösträtt, rätt att uttrycka vår åsikt. Därtill att vi solidariskt bidrar efter förmåga och får igen efter behov, det kan handla om tex sjukvård, utbildning etc. Att alla inte har samma lön bygger på att vi har olika jobb, viktigt i det sammanhanget är att lönesättningen är rimlig och rättvis.

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…