Fortsätt till huvudinnehåll

Kärleksfulla föräldrar viktigast

Foto: www.fotoakuten.se
Spotta inte på kärnfamiljen skriver kulturskribenten Bitte Assarmo i dagens SvD och påstår att
all statistik tyder på att kärnfamiljen är en mycket trygg miljö att växa upp i. Hon menar att istället för att predika död åt familjen borde dagens feminister predika trygghet för barnen oavsett familjeform. Tyvärr är inte alltid kärnfamiljen en trygg miljö att växa upp i och det har också Assarmo svårt att belägga. Men däremot håller jag med om att kärnfamiljen liksom alla andra familjekonstellationer är lika bra, så länge barnet har kärleksfulla föräldrar och mogna vuxna i sin närhet, för det tror jag är det viktigaste, sedan hur familjen är konstruerad kanske inte är lika viktigt. I ett annat inlägg i SvD hötter Yvonne Andersson (kd) med fingret när åtta moderater ifrågasätter familjepolitiken - det är trist att kristdemokraterna inte vill eller kan se att familjebildningen i modern tid faktiskt kan se olika ut! Att detta partis snäva syn skall influera maktens korridorer borde vara skäl nog att inte stödja regeringen Reinfeldt i nästa val !

Kommentarer

Svar till Ulla: Jag tror inte på att skilja på s k frivillig prostitution och prostitution. I tron på att man gör en välgärning för de prostituerade genom att förespråka en lightversion av prostitution tror jag endast leder till att prostitution och människohandel istället ökar och med det ännu fler unga flickor och barn som far illa. Den svenska sexköpslagen har definitivt varit effektiv mot trafficking. I länder som Tyskland, Holland där en form av sk frivillig prostitution ( hur det nu kan vara frivilligt) finns där blomstrar all prostitution och även trafficking. Bakom all prostitution oavsett vad man vill kalla den för gömmer sig starka ekonomiska, ofta kriminella krafter där människovärdet inte hålls särskilt högt. Varför gynna dessa krafter?

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…