Fortsätt till huvudinnehåll

Nu ökar skillnaderna

Foto: www.fotoakuten.se

LO;s undersökning visar på rekordhöga inkomstskillnader. Allra mest har den ekonomiska maktelitens inkomster ökat. Bland de 50 verkställande direktörerna, som ingår i LO:s undersökning, ligger snittinkomsten nästan 41 gånger högre än för den genomsnittlige industriarbetaren. Lägg därtill regeringen Reinfeldt som ytterligare plussat på inklomsterna för samma målgrupp med lägre fastighetsskatt osv. Jag gissar att vi inom snar framtid kommer att få se rapporter som visar att Sverige slagit in på en helt ny väg där skillnaderna i samhället ökar. Jag oroar mig för vad det innebär med ett tudelat Sverige och med en regeringen som understöder en sådan utveckling. Förbaskad blir man när högerpolitiker och den ekonomiska makteliten dessutom har mage att skylla på vanliga löntagare när de oroar sig för inflation och sämre tider.

Kommentarer

Jonas sa…
Ja, vad tror du egentligen att tudelningen mellan dessa 50 vd:ar som ingick i undersökningen och oss övriga 9 miljoner svenskar innebär? Utveckla gärna!

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…