Fortsätt till huvudinnehåll

Prostitution skall bekämpas

http://www.fotoakuten.se

Nu åtalas enligt DN idag fem personer, tre män och två kvinnor för grovt koppleri. De misstänks ha drivit omfattande bordellverksamhet i Stockholm. Jag tycker att det är viktigt att polisen effektivt bekämpar prostitutionen och det är bra att vi i Sverige har en sexualbrottslag
Som ger polisen ett gott stöd. Tyvärr kan man ibland fortfarande få hör förskönande beskrivning av de prostituerade och om prostitution som en naturlig och ofarlig näst intill harmlös verksamhet. Den huvudman som nu är åtalad är enligt DN-artikeln och polisen genomkriminell. Prostitution, människohandel och kriminalitet i övrigt är delar av samma värld. Det finns inget romantiskt i prostitution bara trasiga och utnyttjade människor.
Prostitution skall helt enkelt bekämpas med alla medel – det är inte människovärdigt.

Kommentarer

Anonym sa…
Tyvärr försvinner inte prostitutionen enbart för att vi vill det, inte ens med polisens hjälp. Att låta polisen jaga de prostituerade samt deras torskar och hallickar gör bara att prostitutionen blir allt mer dold, smutsig och otrevlig. Det leder till att de prostituerade får en allt sämmre 'arbetsmiljö', där de ständigt måste vara rädda för övergrepp och misshandel. Det leder också till att kvinnor tvingas till prostitution mot sin vilja.

Betänk istället allternativet: legalisering. Inför regler för hur prostitution ska bedrivas, att det måste ske inom en bordell med skydd mot övergrepp, med tvång på kondom osv. Det vore knappast ett "romantiskt" drömjobb, men det är bättre än att att gå på gatan och sälja sig.

Ja visst vore det väl allra trevligast utan någon prsotitution alls, men detta alternativ finns inte, trots polisens idoga arbete.

Skadereducering är därför den rätta vägen: prostitution finns vare sig vi vill det eller inte, så vi måste göra det bästa av situationen.
Hej anonym och tack för din synpunkt. Jag kan inte tänka mig någon situtaion där vi har " prostitution light" liknande det man har i Tyskland. Skälet till det är att jag tror att detta fortfarande skulle gynna den maffialiknande brottsligheten, och människohandeln med mycket unga flickor skulle inte upphöra. För mig handlar det om allas vår rätt till vår kropp, ingen skall behöva sälja sin kropp för att försörja sig. Jag vill inte att samhället skall backa i frågan om prostitution. Därför tror jag inte på ditt förslag.

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…