onsdag 27 juni 2007

Regeringskansliet ett gubbkansli!

Foto: www.fotoakuten.se

Regeringen Reinfeldt visar nu tydligt hur lite de vill bidra till jämlika förhållanden mellan könen. Nu tillsätts allt fler män på chefsnivå. Endast fyra av de fjorton som utnämnts till chefer fram till mitten av juni är kvinnor, skriver Svenska Dagbladet. Själv är jag övertygad om att om viljan funnits så skulle fler kompetenta kvinnor än så funnits med bland dessa chefer. Nu visar regeringen att viljan inte finns. Det är extremt dåligt skött av regeringen. Tacka tusan för att nu också näringslivet känner lättnad när de knappast känner någon press av att vara bättre än regeringen. Ribban har satta på en alldeles för låg nivå. Om det nu funnits någon som tvivlat , så vet vi nu att jämlikhet mellan könen är ingenting som nuvarande regeringen tänker bry sig om. Så var det med den saken!

Inga kommentarer: