Fortsätt till huvudinnehåll

Allianser ger sig på de handikappade

Foto: http://www.fotoakuten.se/

Alliansen vill ha avgift för rullstol och rollator. Det kan bli avgifter på som mest 1200 kronor om året för hjälpmedel som rollator, elrullstolar och träningscyklar från nästa år i Stockholms län. Det har tidigare alltid varit avgiftsfritt att låna, men nu planeras flera nya avgifter för att dra in mång miljonbelopp till landstinget. Detta sker samtidigt som den moderatstyrda alliansregeringen infört skatteavdrag för hushållsnära tjänster. Lägga samman den förda moderata politiken så blir bilden av vad som nu drabbar Stockholms läns befolkning tämligen upprörande. Å ena sidan så skall vi alla ( även handikappade) bidra med våra skattemedel till att finansiera friska välbeställda ( flertalet i Djursholm med omnejd) behov av städning och andra hushållstjänster - samtidigt som nu handikappade och äldre skall tvingas betala för sin rollator,elrullstol och träningscykel, hjälpmedel som gör att dessa människor får ett liv.
Välbeställda friska överlever att städa sitt eget - handikappade och äldre behöver sin rullstol för att få ett värdigt liv!

Detta anser jag är skamligt ! Och en politik som nu allt tydligare visar vilka i samhället man vill gynna respektive missgynna !

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…