Fortsätt till huvudinnehåll

Stort intresse för våldtäktsmålet är bra!

Foto: www.fotoakuten.se

En kväll ute, ett möte mellan en kille ( två killar) och en tjej, ska inte behöva sluta med 43 olika skador på kroppen och med psykiskt lidande. Då är något väldigt, väldigt fel och galet!

Ytterst handlar detta om vilken människosyn vi besitter.

De s k "Stureplansprofilerna" häktades idag, enligt Aftonbladet, på sannolika skäl misstänkt för väldtäkt och sexuellt ofredande. I artikeln i Aftonblades beskrivs intresse bland allmänheten vara mycket stort och att flera ungdomar nekades att komma igenom spärrarna. Jag tycker att det är bra att det allmänna intresset i fallet är stort, därför att det behövs en bred debatt om vad som är okej, och vad som inte är okej i den nära relationen mellan män och kvinnor( givet även mellan par av samma kön, förståss).

Det behövs också en debatt om domstolarnas agerande i dessa fall, jag tillhör dem som önskar att domstolarna granskas mer offentligt, i t ex media. Vem, sätter gränserna för vad som är rimligt "hårdhänt" sex, och vad som är övergrepp? Rent ut sagt hur mycket våld skall en kvinna tåla, anser domstolen ? Det som anses normalt för en person kanske inte anses normalt, eller inom rimliga gränser för en annan - men vems referensramar är det som skall gälla ?

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…