Fortsätt till huvudinnehåll

Tjejer mest utsatta även i domstol

http://www.fotoakuten.se/


Är våldtäckts mål tillräckligt rättssäkra? Det finns anledning att fundera över det. I Aktuellt 21 i går fortsatta diskussionen kring dessa mål. Hanne Kjöller DN,ledarskribent menade att i jämförelse med fallet med den våldtagna 19 åriga flickan, så om det hade varit en kille som hängt med för att spela kort och kommit därifrån med samma skador som 19-åringen och inte sagts sig minnas något, så hade inte de båda männen friats.
Anmälningarna för väldtäckt säges nu har öka från 2000 till 4000 och nu i år har det ökat ytterligare. Forskare menar dock att det ändå bara är var 5;e väldtäckt som anmäls, det bla för att tjejerna skäms men också för att tilltron till en rättvis rättegång är låg. Jag menar att detta skall anses som ett mycket stort problem.

Thomas Bodström (s) har sedan i våras begärt en utredning för att se över sexualbrottslagen och pekade på flera fall där bla HD gjort olika bedömningar.
Justitieminister Beatrice Ask vill sitta still i båten, medans hennes allianskollega Inger Davidson (Kd)vill se förändringar

I Svd idag pekar man på att tjejer är mest utsatta i Stockholms nattliv och att i år har 16 krogrelaterade våld täckter anmälts.

Kommentarer

Anonym sa…
"DN,ledarskribent menade att i jämförelse med fallet med den våldtagna 19 åriga flickan, så om det hade varit en kille som hängt med för att spela kort och kommit därifrån med samma skador som 19-åringen och inte sagts sig minnas något, så hade inte de båda männen friats."
Jo, de hade nog friats om 19-åring först hade sagt att han varit med på leken och att de brukar leka den leken och sedan ändrat sig och hävdat att det var misshandel.

"Anmälningarna för väldtäckt säges nu har öka från 2000 till 4000"
Från 1998 till 2006 ja, och att våldtäkt numera (från 1 april 2005) innefattar sexualt umgänge mellan människor där den ena inte är byxmyndig eller där ena parten varit i vanmakt eller omedveten spelar ingen roll?
Mellan 2004 och 2006 sjönk antalet anmälda sexuellt tvång och utnyttjande från 2009 till 1295 samtidigt som antalet anmälda våldtäkter ökade från 2631 till 4208. Inte svårt att räkna ut varför våldtäktsanmälningarna ökade. Sedan att antalet falska anmälningar ökade soppar vi under mattan.

"Forskare menar dock att det ändå bara är var 5;e väldtäckt som anmäls, det bla för att tjejerna skäms men också för att tilltron till en rättvis rättegång är låg."
Finns forskare som menar att jorden skapades för 6000 år sedan och att människan levde tillsammans med dinosaurier, ID-forskare men ändå...
Svar till anonym.
Brottsförebyggande rådet(Brå)har på sin webbplats mycket intressant att läsa för den som vill.
Aktuellt kl 21 i går gav enligt min uppfattning en intressant bild från olika aktörer, på SVTS webbplas kan du titta på det inslaget.
Skulle uppskatta om du i fortsättningen står för dina åsikter och inte gömmer dig bakom att vara anonym.

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…