fredag 10 augusti 2007

Tjejer mest utsatta även i domstol

http://www.fotoakuten.se/


Är våldtäckts mål tillräckligt rättssäkra? Det finns anledning att fundera över det. I Aktuellt 21 i går fortsatta diskussionen kring dessa mål. Hanne Kjöller DN,ledarskribent menade att i jämförelse med fallet med den våldtagna 19 åriga flickan, så om det hade varit en kille som hängt med för att spela kort och kommit därifrån med samma skador som 19-åringen och inte sagts sig minnas något, så hade inte de båda männen friats.
Anmälningarna för väldtäckt säges nu har öka från 2000 till 4000 och nu i år har det ökat ytterligare. Forskare menar dock att det ändå bara är var 5;e väldtäckt som anmäls, det bla för att tjejerna skäms men också för att tilltron till en rättvis rättegång är låg. Jag menar att detta skall anses som ett mycket stort problem.

Thomas Bodström (s) har sedan i våras begärt en utredning för att se över sexualbrottslagen och pekade på flera fall där bla HD gjort olika bedömningar.
Justitieminister Beatrice Ask vill sitta still i båten, medans hennes allianskollega Inger Davidson (Kd)vill se förändringar

I Svd idag pekar man på att tjejer är mest utsatta i Stockholms nattliv och att i år har 16 krogrelaterade våld täckter anmälts.

2 kommentarer:

Anonym sa...

"DN,ledarskribent menade att i jämförelse med fallet med den våldtagna 19 åriga flickan, så om det hade varit en kille som hängt med för att spela kort och kommit därifrån med samma skador som 19-åringen och inte sagts sig minnas något, så hade inte de båda männen friats."
Jo, de hade nog friats om 19-åring först hade sagt att han varit med på leken och att de brukar leka den leken och sedan ändrat sig och hävdat att det var misshandel.

"Anmälningarna för väldtäckt säges nu har öka från 2000 till 4000"
Från 1998 till 2006 ja, och att våldtäkt numera (från 1 april 2005) innefattar sexualt umgänge mellan människor där den ena inte är byxmyndig eller där ena parten varit i vanmakt eller omedveten spelar ingen roll?
Mellan 2004 och 2006 sjönk antalet anmälda sexuellt tvång och utnyttjande från 2009 till 1295 samtidigt som antalet anmälda våldtäkter ökade från 2631 till 4208. Inte svårt att räkna ut varför våldtäktsanmälningarna ökade. Sedan att antalet falska anmälningar ökade soppar vi under mattan.

"Forskare menar dock att det ändå bara är var 5;e väldtäckt som anmäls, det bla för att tjejerna skäms men också för att tilltron till en rättvis rättegång är låg."
Finns forskare som menar att jorden skapades för 6000 år sedan och att människan levde tillsammans med dinosaurier, ID-forskare men ändå...

Ann-Christine Furustrand sa...

Svar till anonym.
Brottsförebyggande rådet(Brå)har på sin webbplats mycket intressant att läsa för den som vill.
Aktuellt kl 21 i går gav enligt min uppfattning en intressant bild från olika aktörer, på SVTS webbplas kan du titta på det inslaget.
Skulle uppskatta om du i fortsättningen står för dina åsikter och inte gömmer dig bakom att vara anonym.