Fortsätt till huvudinnehåll

Satsa på forskning och mansjourer

www.fotoakuten.se


Seglaren och läkaren, Roger Nilsson beskriver i ett reportage i Svenska Dagbladet om sitt sexmissbruk. Det är starkt och bra gjort att gå ut offentligt med sina innersta mest intima bekymmer. Kanske kan det få andra män som känner igen sig att börja fundera över sin situation, ta kontakt med mansjour, eller sjukvården. Jag hoppas att forskningen kan utvecklas och framöver ge bättre botemedel, terapi, etc som kan hjälpa de män som fyller, om jag får kalla det för " själsliga hål", genom sex där kvinnan ses som ett objekt och där känslorna på intet vis är med. Den beskrivna beteendet handlar inte om sex som kärleksförklaring, utan som sex som uttryck för något annat ( obearbetad känsla av otillräcklighet, brist på närhet etc, etc). Män med dessa betéenden behöver kvalificerad hjälp för deras skull. Men det handlar också om kvinnorna som dessa män möter, för det är sannolikt i dessa möten som kvinnan löper stor risk att råka mycket illa ut, hon är här bara ett objekt som mannen hanterar, har kontroll över.
Starkt gjort Roger Nilsson, hoppas du får ett rikt och lyckligt liv med äkta kärlek i en äkta relation - hoppas du vågar ta steget

Kommentarer

Anonym sa…
Varför inte införa seriös sexualundervisning där man inte endast predikar att allt är ok så länge det är "säkert" sex med kondom eller p-piller?

Varför inte avskaffa det politiserade ekonomiskt hårdfinanserade lobbandet för en sexualkultur som ska gynna kommersen?

Människor har i alla kulturer gjort erfarenheter av svårigheterna med sexuell utlevelse i likhet med en ventil som öppnas för att släppa på trycket. Den liknelsen håller inte vetenskapligt. Tvärtom tycks en allt mer öppen ventil innebära att det flödar baklänges in och dammen blir allt mer överfull.

En sund syn på sex inbegriper med nödvändighet en värdegrund som har en fördjupad syn på kärlekens vara, ömsesidighet och ansvar för den andre, sig själv och konsekvenser.

Så trött på att eliten prackat på folket så mycket skit i så många år i detta avseende.
Svar till anonym.
Jag delar din åsikt om att sexualundervisningen i skolan skulle kunna göras mycket bättre. Själv tycker jag den borde innehålla mer av relationspsykolog, dvs kunskap om hur vi umgås med varandra, att vi har lite olika språk, om manligt och kvinnligt beteende. Sexualundervisningen borde sätta in sexualiteten i ett sammanhang.
Jag tror att väldigt många av skulle må bra av en utvecklad sådan sexualundervisning. Dessutom finns en vinst i att eleverna får höra hur en sund relation mellan partners är när den är som bäst. Vi måste nog komma ihåg att alla har inte haft lyckan att få uppleva det, och hur skall man då få veta hur det ska vara.
Sex har med ömhet närhet att göra, inte om våld, inte om makt, och inte om förnedring.

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…