Fortsätt till huvudinnehåll

Vi borde alla skrika NO MORE !

Foto: www.fotoakuten.se

Varje dygn anmäls i genomsnitt elva våldtäkter i Sverige och bara en bråkdel av dessa leder till åtal och fällande dom. Denna krassa verklighet är oacceptabel, det är min utgångspunkt.

I en artikel, "våldtäkterna och lagen", i Expressen idag tas frågan upp. Artikeln är intresant och mycket balanserad tycker jag. För att komma åt problemen så är det sannolikt mycket som måste förändras. Bevisföringen - hur värderas de bevis som finns - vad bevisar en våldtäkt?Hur ser bevisen ut för ett normalt samlag ( en icke våldtäckt)? Domstolarnas agerande, jag kommer inte ifrån att fundera mycket över det, men frågeställningarna till tjejer och till killar är så helt annorlunda. Vilket sexuellt umgänge tejen haft innan den aktuell våldtäkten vad bevisar det? Jag anser inte att det är relevant i sammanhanget. Varför får inte killarna den frågan, om det nu är en så relevant fråga ?Hår råder en oacceptable obalans, där tjejn omedelbart hamnar i underläge.

Sedan skall lagstiftningen alltid följas upp och utvärderas, om den är effektiv och om den fungerar. Det är viktigt att det finns en rättssäkerhet i våldtäktsmål får båda parter. Men just nu känner jag att den rättssäkerheten inte är självklar för brottsoffren, dvs de våldtagna tjejerna. Jag upplever att det är större sannolikhet idag för en kille att komma undan, än vad det är för en tjej att få sin väldtäktsman fälld.

Sedan håller jag med om att det finns mycket att göra när det gäller de värderingar som ligger under hela problematiken, vi måste våga diskutera mansrollen, få fler män som är goda förebilder att träda fram och tala ut. Likaså måste vi ge unga kvinnor av idag kraft och styrka att anmäla all form av övergrepp.

Så länge som tilltron till rättssystemet i väldtäktsmål är så här ifrågasatt kommer det att drabba båda parter, tjejerna som återigen känner sig förnedrade och ifrågasatta, men dessa grabbar kommer heller inte i allmänhetens ögon att bli rentvådda - de kommer alltid att bli sedda som grisar till väldtäktsmän. Med andra ord, det här är ett stort problem i samhället som måste tas tag i. Jag säger inte att det är enkelt - men jag är övertygad om att det måste göras.
Utvecklingen till allt fler våldtagna kvinnor måste stoppas, det som sker är så oacceptablet och upprörande! Vi borde alla, män som kvinnor gå ut på gatorg och torg och skrika STOPP ! NO MORE!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…