måndag 1 oktober 2007

Reinfeldt & CO är bara så lost

fotoakuten.se
Regeringen Reinfeldt sparade i förra årets budget 600 miljoner kronor på komvux. Bidraget till kommunerna minskade i ett slag från 1,8 miljarder till 1,2 miljarder kronor, se Svd idag och på DN. Detta har inneburit att nästan tre av fyra kommuner skär ner på antalet platser, visar en prognos från Skolverket. Antalet komvuxplatser på gymnasienivå har minskat med 11740 platser eller 14 procent. Jag har bloggat om detta förrr, och jag gör det nu igen för jag tycker att detta är vansinnigt. Det stämmer heller inte överens med den jobb-linje som alliansen säger sig stå för, just för att denna politik slår hårdas mot dem som har svår att komma ut i arbetslivet, eller behöver plugga för att kunna komma in på högre studienivå. De elever som inte, av varierande anledning presterade topp i gymnasiet ges med denna politik inte en andra chans - det är enormt dåligt, och resursslöser. Att dra ner på KOMVÙX visar tydligt att den politik regeringen för är orättvis, oansvarlig och omodern. Vill en regering se till att alla hänger med och ges möjlighet att få ett jobb, ja då satsar man på KOMVUX, då fattar man hur bra det är. Reinfeldt och company är bara så lost.

Inga kommentarer: