Fortsätt till huvudinnehåll

Reinfeldt & CO är bara så lost

fotoakuten.se
Regeringen Reinfeldt sparade i förra årets budget 600 miljoner kronor på komvux. Bidraget till kommunerna minskade i ett slag från 1,8 miljarder till 1,2 miljarder kronor, se Svd idag och på DN. Detta har inneburit att nästan tre av fyra kommuner skär ner på antalet platser, visar en prognos från Skolverket. Antalet komvuxplatser på gymnasienivå har minskat med 11740 platser eller 14 procent. Jag har bloggat om detta förrr, och jag gör det nu igen för jag tycker att detta är vansinnigt. Det stämmer heller inte överens med den jobb-linje som alliansen säger sig stå för, just för att denna politik slår hårdas mot dem som har svår att komma ut i arbetslivet, eller behöver plugga för att kunna komma in på högre studienivå. De elever som inte, av varierande anledning presterade topp i gymnasiet ges med denna politik inte en andra chans - det är enormt dåligt, och resursslöser. Att dra ner på KOMVÙX visar tydligt att den politik regeringen för är orättvis, oansvarlig och omodern. Vill en regering se till att alla hänger med och ges möjlighet att få ett jobb, ja då satsar man på KOMVUX, då fattar man hur bra det är. Reinfeldt och company är bara så lost.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…