tisdag 30 oktober 2007

Svara nu Reinfeldt- var hon jour den kvällen?

Nu berättar TV4 as reporter om kvällen på krogen med statssekreterare, att hon
var glad i hatten. Han bekräftar med andra ord det som alla kunde se och ana på de publicerade bilderna .

Fredrik Reinfeldt måste svara på frågan om landets högste politiske tjänsteman med stort ansvar för rikets säkerhet var, eller inte var jour den aktuella kvällen !

Det är inte vem som helst som tar ett par glas vin för mycket !
Mot bakgrund av all den diskussion om vikten av att ha en bra säkerhetsorganisation ifall något händer, så måste statsminstern berätta hur det förhåller sig då han lagt all detta förtroende på en statssekreterare som går på krogen och drar i sig några glas vin och blir glad i hatten.

Kom igen, fega inte ur nu Reinfeldt, utan svara. Fram med alla papper på bordet !

Inga kommentarer:

Alla nyanlända borde gå på etableringskurs på hemmaplan

I dag har Kristina Embäck (S) och jag varit på besök på etableringskurs för nyanlända här i Österåker. En mycket bra ver...