onsdag 31 oktober 2007

Fram med alla kort på bordet Reinfeldt !

Enligt Aftonbladet så ser reglerna för krisjouren ut så här:
Får aldrig vara längre bort från Stockholm än två timmar. Kraven kring alkohol är hårda. Personerna på listan måste till exempel alltid vara i tillstånd att köra bil.
Sammankallande och har det yttersta ansvaret. Ska därför alltid vara tillgänglig på telefon. Alla avbrott måste anmälas i förväg.

Hade statssekreteraren jouren så kan man väl konstatera att med intag av vin så att hon var glad i hatten så hde hon ine kunnat köra bil ! Jag hoppas verkligen att hon inte hade jour. Och jag förtår fakltiskt inte varför inte statsminister Reinfeldt kan bekräfta det , att hänvisa till rikets säkerhet håller inte, man kan inte göra ett attentat mot landet i efterskott, därför kan det inte ha med rikets säkerhet idag, att göra.
Vad har det då med att göra ?

Håller med, det här duger inte !

Inga kommentarer: