Fortsätt till huvudinnehåll

Svensk sjukvård riskerar bli lika sjuk som i USA

Foto: http://www.macrofoto.se/

Har sett några klipp från filmen Sico, men skall självfallet gå och se hela filmen, det borde alla göra. För jag tror att den sjukvård som finns i USA, och som ”Sico” beskriver, är den sjukvård som nu smyger sig fram till oss här i Sverige. De som banar vägen heter borgerliga politiker. Och om ingen reagerar och säger ifrån, tydligt så står vi alla där en dag och undrar hur i h-sicke detta gick till!

En svensk ståndpunkt har genom alla tider varit att sjukvård skall ges till alla efter behov. Det vill säga det skall finnas en allmän sjukförsäkring. I USA verkar resonerat tvärtemot, att den som drabbas av sjukdom, får stå sitt eget öde. Skillnaden skulle kunna sägas med ett ord solidaritet. I Sverige finns den, men inte i USA. Frågan är nu håller detta på att förändras. Mitt personliga svar på den frågan är Ja, detta håller så sakteliga borgerliga (moderater mfl) på att förändra. Exempel på det är viljan och önskemålet att sälja ut akutsjukhusen, att patienter med speciell sjukvårdsförsäkringar kan gå före i kön på offentliga sjukhus, Omfördelningen av sjukvård i Stockholms läns landsting där södra förortens vårdcentraler ser ut att få dra ner till förmån för nyetableringar på tex Östermalm.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…