tisdag 9 oktober 2007

Vem tar ansvar om kvinnor inte kallas i tid !

Foto: Fotakuten.se

Det handlar om kvinnors liv - det är inte att slarva med!

Vem tar ansvar för att inte kvinnor kallas till mammografi i tid ? Vem tar ansvar för om dessa kvinnor drabbas av en cancer som borde ha upptäckts tidigare, och där med försämrar överlevnaden? Tillhör själv en av dem födda 1957 som ännu inte gjort mammografi.

Jag blir så förbaskad när jag läser i Aftonbladet i dag att detta börjar bli allt vanligare och att minst en kvinna i i Simrishamn/Ystad , som borde ha blivit kallade, men inte blivit det under tiden fått bröstcancer. Så får det ta mig sjutton inte gå till.

Socialstyrelsens rekommenderar mammografi för kvinnor mellan 40 och 74 år. Jag undrar varför följer inte alla landsting denna rekommendation ? Jag vill att att Socialstyrelsen undersöker hur detta sköts och gör en rapport som sänds över till regeringen, och detta snabbt. Sedan bör landets regeringen agera direkt för att se till att inga kvinnor glöms bort !

Jag har upptäckt att Stockholms läns landsting inte är ett dugg bättre. Har själv under flera år funderat över när jag skall bli kallad. Varje gång jag varit för cellprovsundersökningmödravården så har jag frågar, om de vet när man blir kallad på mammografi men inte fått några tydliga svar, utan mer blivit uppmuntrad om att de kallar nog snart skall du se.

I somras fyllde jag 50 år, och har fotfarande inte blivit kallad till mammografi, trots att Socialstyrelsens rekommendation säger att jag skulle ha blivit det för tio år sedan, och dessutom inte bara en gång utan flera gånger under denna tid. Jag började därför i måndags att ringa runt och blev rekommenderad att ringa någon annan, osv, efter tre samtal kunde jag ställa frågan: Jag är 50 år och har aldrig blivit kallad på mammografi, varför, och när blir jag det? Efter att ha lämnat mitt personnummer blev svaret, du är välkommen den 24 oktober kl 09.40. !

Jag är väldigt glad och tacksam för att ha fått en tid. Men den borde jag och många andra medsystrar i min ålder ha fått för länge sedan.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor. Mammografi räddar liv, just för att den kan upptäcka cancern i tid. Om nu denna undersökning av kvinnor inte fungerar, då måste vi reagera och kräva att det funkar. Ingen kvinna skall riskera att bli glömd ! Läser om att en orsak till att inte kvinnor kallas som de ska är bristen på bröstradiologer, mammografisjuksköterskor och i cancervården saknas även där läkarspecialister. Om detta nu är uppenbart undrar jag varför inte regerignen gör något redan nu ?

Inga kommentarer:

Alla nyanlända borde gå på etableringskurs på hemmaplan

I dag har Kristina Embäck (S) och jag varit på besök på etableringskurs för nyanlända här i Österåker. En mycket bra ver...