Fortsätt till huvudinnehåll

Vem tar ansvar om kvinnor inte kallas i tid !

Foto: Fotakuten.se

Det handlar om kvinnors liv - det är inte att slarva med!

Vem tar ansvar för att inte kvinnor kallas till mammografi i tid ? Vem tar ansvar för om dessa kvinnor drabbas av en cancer som borde ha upptäckts tidigare, och där med försämrar överlevnaden? Tillhör själv en av dem födda 1957 som ännu inte gjort mammografi.

Jag blir så förbaskad när jag läser i Aftonbladet i dag att detta börjar bli allt vanligare och att minst en kvinna i i Simrishamn/Ystad , som borde ha blivit kallade, men inte blivit det under tiden fått bröstcancer. Så får det ta mig sjutton inte gå till.

Socialstyrelsens rekommenderar mammografi för kvinnor mellan 40 och 74 år. Jag undrar varför följer inte alla landsting denna rekommendation ? Jag vill att att Socialstyrelsen undersöker hur detta sköts och gör en rapport som sänds över till regeringen, och detta snabbt. Sedan bör landets regeringen agera direkt för att se till att inga kvinnor glöms bort !

Jag har upptäckt att Stockholms läns landsting inte är ett dugg bättre. Har själv under flera år funderat över när jag skall bli kallad. Varje gång jag varit för cellprovsundersökningmödravården så har jag frågar, om de vet när man blir kallad på mammografi men inte fått några tydliga svar, utan mer blivit uppmuntrad om att de kallar nog snart skall du se.

I somras fyllde jag 50 år, och har fotfarande inte blivit kallad till mammografi, trots att Socialstyrelsens rekommendation säger att jag skulle ha blivit det för tio år sedan, och dessutom inte bara en gång utan flera gånger under denna tid. Jag började därför i måndags att ringa runt och blev rekommenderad att ringa någon annan, osv, efter tre samtal kunde jag ställa frågan: Jag är 50 år och har aldrig blivit kallad på mammografi, varför, och när blir jag det? Efter att ha lämnat mitt personnummer blev svaret, du är välkommen den 24 oktober kl 09.40. !

Jag är väldigt glad och tacksam för att ha fått en tid. Men den borde jag och många andra medsystrar i min ålder ha fått för länge sedan.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor. Mammografi räddar liv, just för att den kan upptäcka cancern i tid. Om nu denna undersökning av kvinnor inte fungerar, då måste vi reagera och kräva att det funkar. Ingen kvinna skall riskera att bli glömd ! Läser om att en orsak till att inte kvinnor kallas som de ska är bristen på bröstradiologer, mammografisjuksköterskor och i cancervården saknas även där läkarspecialister. Om detta nu är uppenbart undrar jag varför inte regerignen gör något redan nu ?

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…