Fortsätt till huvudinnehåll

Oacceptablet att 9-10 åringar bestraffas i skolan !

Det finns skolor i Österåker som infört kvarsittning som bestraffningsmetod för 9-10 åriga skolbarn. Nu kräver vi socialdemokrater I Österåker att detta stoppas.

Enligt de uppgifter vi fått så går bestraffningen till på så sätt att barnen tilldelas ett S för störning om man exempelvis glömmer sin penna på skolbänken. Har barnet fått tre S får de stanna kvar på fredag efter skolans slut och med andra ord ”sitta kvar”.

En interpellation är nu överlämnad till kommunfullmäktige som kräver svar från den moderatledda majoriteten i Österåker: Är kvarsittning en lämplig bestraffningsmetod i dagens skola? Är kvarsittning förenligt med artikel 3 i FNs barnkonvention?
Om inte, vilka åtgärder tänker ni vidta för att ta bort kvarsittning som bestraffningsmetod?

Jag tycker att detta är gammalt och förlegat och knappast acceptabelt i en modern skola. Man blir alldeles matt när man får klart för sig att sådant fortfarande sker.

Återstår nu att se vad moderaterna med borgerliga stödpartiet tänker göra åt detta ?

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…