tisdag 6 november 2007

Oacceptablet att 9-10 åringar bestraffas i skolan !

Det finns skolor i Österåker som infört kvarsittning som bestraffningsmetod för 9-10 åriga skolbarn. Nu kräver vi socialdemokrater I Österåker att detta stoppas.

Enligt de uppgifter vi fått så går bestraffningen till på så sätt att barnen tilldelas ett S för störning om man exempelvis glömmer sin penna på skolbänken. Har barnet fått tre S får de stanna kvar på fredag efter skolans slut och med andra ord ”sitta kvar”.

En interpellation är nu överlämnad till kommunfullmäktige som kräver svar från den moderatledda majoriteten i Österåker: Är kvarsittning en lämplig bestraffningsmetod i dagens skola? Är kvarsittning förenligt med artikel 3 i FNs barnkonvention?
Om inte, vilka åtgärder tänker ni vidta för att ta bort kvarsittning som bestraffningsmetod?

Jag tycker att detta är gammalt och förlegat och knappast acceptabelt i en modern skola. Man blir alldeles matt när man får klart för sig att sådant fortfarande sker.

Återstår nu att se vad moderaterna med borgerliga stödpartiet tänker göra åt detta ?

Inga kommentarer:

Alla nyanlända borde gå på etableringskurs på hemmaplan

I dag har Kristina Embäck (S) och jag varit på besök på etableringskurs för nyanlända här i Österåker. En mycket bra ver...