tisdag 13 november 2007

Reinfeldt och miljonärerna samma syn på arbetare

I Expressen idag så sägs det att miljonärer tycker att svenskar jobbar för lite. Men de själva vill inte arbeta mer. I en annan artikel i samma tidning får vi läsa om hur Reinfeldt nu föreslår att arbetsgivare skall kunna kräva sjukintyg av sina anställda från första dagen.

I morgon lägger Reinfeldt fram förslaget i Sveriges Riksdag. Jag håller med Tomas Eneroth (s) om hur absurt detta är när tillexempel alla personer med vinterkräksjukan tvingas ta sig till vårdcentralen för att få intyg. Regeringen kommer att skapa kaos på vårdcentralerna.

Nog ser det ut som om regeringen Reinfeldt hämtar sina värderingar hos miljonärerna snarare är från vanliga svenska arbetare! De förslag som hittills presenterats som sänkt fastighetsskatt, skatteavdrag för hushållsnära tjänster etc, är exempel på en politik som gynnar dessa champagnedrickande miljonärer. Medans den vanliga anställde, ses generellt som fuskare och skall klämmas år så hårt det går.

Är det inte dags att tvätta bort den illasittande PR-etiketten " arbetarpartiet" på Moderata samlingspartiet ! Den rimmar så illa med den förda politiken.

Inga kommentarer:

Alla nyanlända borde gå på etableringskurs på hemmaplan

I dag har Kristina Embäck (S) och jag varit på besök på etableringskurs för nyanlända här i Österåker. En mycket bra ver...