torsdag 15 november 2007

Tingsrättens dom stödjer våld mot barn

Ibland är det omöjligt att förstå svenskt domstolsväsende. Jag trodde att lagstiftningen vad gäller aga, dvs att slå barn var och är glasklar. Det är ett brott att slå ett barn. Samhället har i lagstiftningen uttryckt att barn skall inte behöva bli slagna i vårt land. Punkt !

Ändå, så har Tingsrätten, trots att pappan erkänt att han slagit sin femåriga flicka, frikänt honom. Skälet är enligt Tingsrätten är att slagen inte ska bedömas som misshandel, slagen var inte tillräckligt hårda. En oerhört märklig slutsats av Tingsrätten. Som jag har uppfattat det så finns inget sådant utrymme i lagen för en tolkning av detta slag, ändå görs den.

Vad får detta för konsekvenser ? Tyvärr tror jag att det kan få till följd att fler barn blir slagna.
För det är just det beteendet som Tingsrättens dom understödjer. När andemeningen med lagen är precis tvärtom.

Dessutom så strider Tingsrättens dom mot barnkonventionen, att slå ett barn kan inte tolkas vara det bästa för barnet. varför inte sätta resurser för att stödja föräldrar att bättre hantera konflikter, lära dom och barnen att resonera och argumentera Varför skall vi vuxna lära barnen att konflikter löses med våld, och sedan skall vi stå där förvånade över att barnen när de blir tonåringar löser sina koflikter på samma sätt , dvs tar till våld ? Saker och ting hör samman, det måste vi se. Säkert har många hört att barn gör som vi gör, inte som vi säger, det ligger mycket i det.

Tingsrättens dom måste överklagas till högre instans, om inte så borde detta anmälas som brott också mot barnkonventionen. Det är min slutsats

Inga kommentarer:

Alla nyanlända borde gå på etableringskurs på hemmaplan

I dag har Kristina Embäck (S) och jag varit på besök på etableringskurs för nyanlända här i Österåker. En mycket bra ver...