Fortsätt till huvudinnehåll

Tingsrättens dom stödjer våld mot barn

Ibland är det omöjligt att förstå svenskt domstolsväsende. Jag trodde att lagstiftningen vad gäller aga, dvs att slå barn var och är glasklar. Det är ett brott att slå ett barn. Samhället har i lagstiftningen uttryckt att barn skall inte behöva bli slagna i vårt land. Punkt !

Ändå, så har Tingsrätten, trots att pappan erkänt att han slagit sin femåriga flicka, frikänt honom. Skälet är enligt Tingsrätten är att slagen inte ska bedömas som misshandel, slagen var inte tillräckligt hårda. En oerhört märklig slutsats av Tingsrätten. Som jag har uppfattat det så finns inget sådant utrymme i lagen för en tolkning av detta slag, ändå görs den.

Vad får detta för konsekvenser ? Tyvärr tror jag att det kan få till följd att fler barn blir slagna.
För det är just det beteendet som Tingsrättens dom understödjer. När andemeningen med lagen är precis tvärtom.

Dessutom så strider Tingsrättens dom mot barnkonventionen, att slå ett barn kan inte tolkas vara det bästa för barnet. varför inte sätta resurser för att stödja föräldrar att bättre hantera konflikter, lära dom och barnen att resonera och argumentera Varför skall vi vuxna lära barnen att konflikter löses med våld, och sedan skall vi stå där förvånade över att barnen när de blir tonåringar löser sina koflikter på samma sätt , dvs tar till våld ? Saker och ting hör samman, det måste vi se. Säkert har många hört att barn gör som vi gör, inte som vi säger, det ligger mycket i det.

Tingsrättens dom måste överklagas till högre instans, om inte så borde detta anmälas som brott också mot barnkonventionen. Det är min slutsats

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…