Fortsätt till huvudinnehåll

Idag hästen Hero i morgon tant Elsa?

Idag skriver Expressen om alla olyckliga familjer till rara husdjur som är i behov av dyr sjukvård och som inte har råd att betala den dyra vården. Här finns också en faktaruta om djurförsäkringen och vad det kostar att operera sitt älsklingsdjur.

Ja, så här fungerar djurens sjukvård. Kan inte husse eller matte betala så avlivas man i värsta fall. Nu till min poäng, inte för att familjen kommer att avliva sin anhöriga, men djurens sjukvård är den som nu håller på att smyggenomföras av moderaterna. Försäkringslösningar och vård efter plånbok. Om det inte var så, förstår jag inte varför Filippa Reinfeldt fått igenom en arbetsgrupp om sjukvården, det hade väl inte behövts för om det är så att sjukvård INTE skall ges efter blånbokens tjocklek , så är det ju bara att bestämma det !

Det är allt större skillnad på vad moderaterna i praktiken gör, och vad di säger till svenska folket. Nu kan vi sannolikt också lägga till på listan - sjukvården

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…