tisdag 29 januari 2008

Ministern blundar för att kvinnor dör i onödan!

www.fotoakuten.se

I Expressen idag rapporteras om unga kvinnor som dött i hjärtinfarkt för att det inte fått den vård de hade behövt. Det är fullständigt oacceptabelt att inte sjukvården omedelbart ser till att sprida livsviktig kunskap till läkare så att kvinnors symtom, som ibland ter sig helt annorlunda vid tex hjärtinfarkt blir känt. Att kvinnor 2008 i ett modert och hyggligt välmående land som Sverige borde kunna bättre. Regeringen Reinfeldt är utrustad med en jämställdhetsminister, Nyamko Sabuni, jag satt i regeringens jämställdhetsråd fram till i våras förra året, och vid ett tillfälle så lyssnade jag på vad jämställdhetsminister ville åstadkomma. Inte ord om att förbättra sjukvården för kvinnor. När jag fick möjlighet att säga något så sa jag att jag saknade hennes funderingar kring att sjukvården skall bli mer jämställd, så blev ministerns svar att de fanns inte några sådana problem! Hennes tvärsäkra svar mötte reaktioner runt bordet., inte minst reagerade Alexandra Charles som kämpat och kämpar hårt med att sprida kunskap om hur illa det är med vården för just kvinnor, hon gör ett fantstiskt bra jobb.Vad jag vill säga är att det absurda är att vi har en jämställdhetsminister som inte ser problemen. En mer allert jämställdhetsminister hade självfallet sett till att jobba sig samman med sjukvårdsministern och sett till att kunskapen/forskningen om kvinnor symtom, vid tex hjärtinfarkt spreds ut till varenda läkare som går att nå, involverat landets landsting.

Så borde det vara, men så är det inte. Ibland är det väldigt långt till nästa val!

2 kommentarer:

Malin Engstedt sa...

Hej Ann-Christine.
En reaktion från jämställdhetsminister Nyamko Sabuni, via mig hennes pressekreterare:

Ministern känner inte riktigt igen din skildring av mötet i jämställdhetsrådet och samtalet eller diskussionen om sjukvården. Hon vill passa på att rekommendera en rad pressmeddelanden om beslut som har fattats kring forskning om kvinnors hälsa, handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor och om så kallad jämställdhetsintegrering.

Den första länken visar pressmeddelande om 90 miljoner för bättre kvinnohälsa.
Den andra länken nedan innehåller, förutom pressmeddelandet, en pdf-fil med handlingsplanen, på sid 35-36 i det dokumentet finns forskningsuppdrag kring mäns våld mot kvinnor.
Den tredje är pressmeddelande och pdf-fil om jämställdhetsintegreringen tillsammans med SKL, Sveriges kommuner och landsting.

http://www.regeringen.se/sb/d/7407/a/78330
http://www.regeringen.se/sb/d/7407/a/92152
http://www.regeringen.se/sb/d/7407/a/93889

Nyamko Sabuni hälsar och hoppas att du får nytta av dokumenten.

Vänliga hälsningarMalin Engstedt
Pressekreterare, Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Ann-Christine Furustrand sa...

Hej Malin Engstedt, press sekr för statsrådet Sabuni. tack för din reaktion, det uppskattar jag. Tyvärr var det så att Nyamko Sabuni vid jämstäldhetsrådets möte, hennes allra första som minister förövrigt, på hotel Sheraton, att hon inte uppfattade något problem när det gällde hur kvinnor behandlas inom sjukvården. Att hon inte minns det kan jag förstå att vara minister är att ha mång järn i elden. Men det jag tycker att en jämställdhetsminister borde göra, som inte framkommer i de länkar du skickat är att kalla in Göran Hägglund som ansvarar för sjukvården kom överens om att sätta tryck på landstingen så att det faktiskt händer något, skriv ihop en nationella handlingsplan för en jämställd sjukvård, det vore hedervärt. Det är vad jag vill ska ske!

Alla nyanlända borde gå på etableringskurs på hemmaplan

I dag har Kristina Embäck (S) och jag varit på besök på etableringskurs för nyanlända här i Österåker. En mycket bra ver...