Fortsätt till huvudinnehåll

Regeringens slakt på Komvux förödande!

Foto: www.fotoakuten.se
Skolverket kan nu redovisa vad regeringens besparingar med nästan en tredjedel inom KOMVUX har inneburit, hela 15.000 komvuxplatser har försvunnit!
Detta kan inte liknas vid något annat än ren slakt på KOMVUX!

Ett annat sätt att beskriva det är att 15.ooo vuxna har förnekats kompletterande utbildning som skulle ha gjort dem mer konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Det ansvaret vilar tungt på regeringen Reinfeldt!

I en artikeln i DN idag konstaterar en utredare vid Sveriges Kommuner och landsting, att statens snabba neddragningar har slagit hårt i kommunerna. Det har bland annat drabbat studerande som velat gå yrkesutbildningar.

I samma artikel visar också på en kommun, Göteborg där politikerna gått motsatt håll och på egen hand, trots minskade statsbidrag, istället satsat på KOMVUX, där har man haft ett fortsatt högt söktryck från studerande, framför allt yrkesutbildningar har ökat. Behöver jag säga att Göteborg styrs politiskt av socialdemokraterna !

I Stockholms stad, som bekant styrs av moderaterna (med stör av dess allians), där har man
låtit nedskärningarna i statsbidragen verka fullt ut. Resultatet av det går att läsa i artikeln,
att 3.177 sökande inte fullt ut fick vad de sökt under år 2007 och att 1.050 sökande blev helt utan komvuxutbildning. I artikeln får vi också veta att Stockholm stad har infört en betydligt restriktivare intagning och söktrycket har till årets intagning i januari minskat med 40 procent.

Detta visar klart och tydligt på en sak - att det har stor betydelse vem som politiskt styr!
Så även i min hemkommun Österåker där också KOMVUX platserna minskat i storlek med statsbidragen. Mycket oklokt tycker jag!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…