fredag 4 januari 2008

Regeringens slakt på Komvux förödande!

Foto: www.fotoakuten.se
Skolverket kan nu redovisa vad regeringens besparingar med nästan en tredjedel inom KOMVUX har inneburit, hela 15.000 komvuxplatser har försvunnit!
Detta kan inte liknas vid något annat än ren slakt på KOMVUX!

Ett annat sätt att beskriva det är att 15.ooo vuxna har förnekats kompletterande utbildning som skulle ha gjort dem mer konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Det ansvaret vilar tungt på regeringen Reinfeldt!

I en artikeln i DN idag konstaterar en utredare vid Sveriges Kommuner och landsting, att statens snabba neddragningar har slagit hårt i kommunerna. Det har bland annat drabbat studerande som velat gå yrkesutbildningar.

I samma artikel visar också på en kommun, Göteborg där politikerna gått motsatt håll och på egen hand, trots minskade statsbidrag, istället satsat på KOMVUX, där har man haft ett fortsatt högt söktryck från studerande, framför allt yrkesutbildningar har ökat. Behöver jag säga att Göteborg styrs politiskt av socialdemokraterna !

I Stockholms stad, som bekant styrs av moderaterna (med stör av dess allians), där har man
låtit nedskärningarna i statsbidragen verka fullt ut. Resultatet av det går att läsa i artikeln,
att 3.177 sökande inte fullt ut fick vad de sökt under år 2007 och att 1.050 sökande blev helt utan komvuxutbildning. I artikeln får vi också veta att Stockholm stad har infört en betydligt restriktivare intagning och söktrycket har till årets intagning i januari minskat med 40 procent.

Detta visar klart och tydligt på en sak - att det har stor betydelse vem som politiskt styr!
Så även i min hemkommun Österåker där också KOMVUX platserna minskat i storlek med statsbidragen. Mycket oklokt tycker jag!

Inga kommentarer: