Fortsätt till huvudinnehåll

Borgström har rätt -skärp sexköpslagen

Det är bra att vi i Sverige har en sexköpslag, och tycker att Claes Borgströms argument att ytterligare skärpa lagen genom att döma sexköpare till fängelsestraff är riktigt! Att köpa sex av en annan människa är att förnedra sig själv och andra, och en handling som är extremt egoistisk.
Jag håller med om att sexköp är ett allvarligare brott än att snatta i en affär och det bör samhället markera. Bra förslag helt enkelt! Och bra blogginlägg kan ni läsa här

Kommentarer

Anonym sa…
Sexköpslagen är ett brott mot mänskliga rättigheter.

1. Vi har rätt att ha sex med vem vi vill, bortsett från den egna familjen (vilket har stöd av biologin, det leder ju till inavel).

2. Vi har rätt att skänka pengar till vem vi vill.

Dessa rättigheter gör att prostitution inte kan vara ett brott.

Brott som begås i samband med prostitution ska naturligtvis bestraffas precis som vanligt. Kidnappnind av flickor från Österuropa till Sverige bör naturligtvis ge livstids fängelse som alla andra grova människorov.

Men vi förbjuder ju inte folk att gå på krogen bara för att det ibland blir bråk där, och vi förbjuder inte äktenskap för att det är i hemmet som det mesta våldet sker. Då ska vi heller inte förbjuda prostitution p.g.a. andra brott!
Svar till anonym
Du har fel Sexköpslagen är inte ett brott mot mänskliga rättigheter. Att sexuellt dra nytta av en annan människa är snarare att betrakta som det motsatta. Sexköpslagen kriminaliserar sexköparen och det är ett normgivande uttryck för hur vi i Sverige valt att betrakta sexköp.
Det skall vi fortsätta med tycker jag och gärna ytterligare skärpa straffskalan. Att kräva sex av någon annan är inte en mänsklig rättighet. Att bli värdigt behandlad, respekterad som människa är det däremot.

Att resonera som du gör är att försköna prostitutionen som om det vore något naturligt, att köpa sex av andra. Det är det inte. Det är en samhällsfråga och ett samhälle där män köper kvinnors kroppar är inte jämställt. En legalisering av prostitution är inte önskvärt eftersom det vore att konservera en situation som vi måste förändra.
Det finns ingen forskning som ger prostitutionen sitt stöd vad jag under årens lopp kunnat se, tvärtom visar forskningen att kvinnor som prostituerar sig vill sluta. Och ingen vill att ens barn ska prostituera sig.

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…