måndag 21 april 2008

Föräldrarna väljer inte - utan förskolan väljer barnen!

Vem ska välja dagisplats åt barnen – deras föräldrar eller förskolan själv? I Österåker nordost om Stockholm får förskolorna nu rätt att välja bort barn som står i kö, detta går att läsa i dagens Svenska Dagbladet. Precis som jag bloggat om tidigare så låter nu den moderatstyrda majoriteten i Österåker förskolorna välja barn. Med detta har moderaterna nu vänt på hela begreppet "kundval" som man propagerat för inte minst i valrörelsen var så viktigt, att kunden, dvs medborgarnas rätt att välja förskola, äldreomsorg osv. Nu gör man något annat, låter de sk utföraren dvs den privata förskolan själv välja ut barn ur kön. Det ä så absurt. Det är så självklart att det är föräldrarna som skall var de som väljer för sina barn!
Vad är nästa steg ? Att låta de som tillhanda håller omsorg välja vilka bland de äldre vårdbehövande de vill ha ?

Det är absurt - vi borde bilda en supporterklubb mot alla såda här absurda förslag !

Inga kommentarer: