Fortsätt till huvudinnehåll

Föräldrarna väljer inte - utan förskolan väljer barnen!

Vem ska välja dagisplats åt barnen – deras föräldrar eller förskolan själv? I Österåker nordost om Stockholm får förskolorna nu rätt att välja bort barn som står i kö, detta går att läsa i dagens Svenska Dagbladet. Precis som jag bloggat om tidigare så låter nu den moderatstyrda majoriteten i Österåker förskolorna välja barn. Med detta har moderaterna nu vänt på hela begreppet "kundval" som man propagerat för inte minst i valrörelsen var så viktigt, att kunden, dvs medborgarnas rätt att välja förskola, äldreomsorg osv. Nu gör man något annat, låter de sk utföraren dvs den privata förskolan själv välja ut barn ur kön. Det ä så absurt. Det är så självklart att det är föräldrarna som skall var de som väljer för sina barn!
Vad är nästa steg ? Att låta de som tillhanda håller omsorg välja vilka bland de äldre vårdbehövande de vill ha ?

Det är absurt - vi borde bilda en supporterklubb mot alla såda här absurda förslag !

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…