Fortsätt till huvudinnehåll

Nytt förslag ger förskolan rätta att välja barn!

Foto: www.fotoakuten.se

Nu skall de riktigt små barnen börja sorteras i Österåker.

Det gör mig förbannad!


I tisdags beslöt moderaterna i förskolenämnden i Österåker att lämna fritt fram för att göra avsteg från kön till förskolan, det vill säga att de privata förskolorna likväl som de kommunala får välja barn till sin verksamhet ur kön. Ja ni läste rätt ! Och detta är anmärkningsvärt på många sätt. Kommunen har infört en produktionsnämnd och därmed s k kundvalsystem i någon slags valfrihetsiver. Grundtanken med det har jag fram tills nu utgått ifrån varit att kommunmedborgaren "kunden" skall ges frihet att välja utövare av viss service. Beslutet i tisdags i förskolenämnden vänder upp och ner på detta eftersom det innebär att utföraren, dvs den som driver en förskola nu skall vara den som väljer vilket barn den vill ha ur kön. Detta låter absurt i mina öron och jag har förstått att företrädare för de kommunala förskolorna har reagerat och menar att några avsteg från kön pga av barnets ålder, kön eller annat inte bör tillåtas eftersom det inte främjar gruppsammansättningen och att pedagogens uppdrag är att anpassa verksamheten efter varje barngrupp. De privata förskolorna tycks ha resonerat precis tvärtom, att det är en förutsättning att bedriva en bra verksamhet om de också kan välja barn.

Helt otroligt, nu har alltså sorteringen av de små barnen börjat riktigt på allvar. Detta är moderat politik i praktiken när den får verka fullt ut !

Hur många barn med exempelvis muslimsk eller annan etniskt, kulturell bakgrund kommer att väljas in i dessa förskolor ? Eller barn med funktionshinder eller med föräldrar som är arbetslösa eller annorlunda i största allmänhet. När man nu öppnar upp för förskolorna att får välja barn till sin verksamhet, då är man naiv om man inte inser att det är just det man kommer att göra.

Det här är alldeles nytt och jag kommer att blogga mer om detta när jag vet mer.


Kommentarer

Rosita sa…
Begreppet kundval har fått en ny betydelse! Jag trodde att det innebar valfrihet för kunden men det betyder tydligen tvärtom att kunden skall väljas...hur rimmar det med att marknadskrafterna skall styra??

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…