torsdag 17 april 2008

Nytt förslag ger förskolan rätta att välja barn!

Foto: www.fotoakuten.se

Nu skall de riktigt små barnen börja sorteras i Österåker.

Det gör mig förbannad!


I tisdags beslöt moderaterna i förskolenämnden i Österåker att lämna fritt fram för att göra avsteg från kön till förskolan, det vill säga att de privata förskolorna likväl som de kommunala får välja barn till sin verksamhet ur kön. Ja ni läste rätt ! Och detta är anmärkningsvärt på många sätt. Kommunen har infört en produktionsnämnd och därmed s k kundvalsystem i någon slags valfrihetsiver. Grundtanken med det har jag fram tills nu utgått ifrån varit att kommunmedborgaren "kunden" skall ges frihet att välja utövare av viss service. Beslutet i tisdags i förskolenämnden vänder upp och ner på detta eftersom det innebär att utföraren, dvs den som driver en förskola nu skall vara den som väljer vilket barn den vill ha ur kön. Detta låter absurt i mina öron och jag har förstått att företrädare för de kommunala förskolorna har reagerat och menar att några avsteg från kön pga av barnets ålder, kön eller annat inte bör tillåtas eftersom det inte främjar gruppsammansättningen och att pedagogens uppdrag är att anpassa verksamheten efter varje barngrupp. De privata förskolorna tycks ha resonerat precis tvärtom, att det är en förutsättning att bedriva en bra verksamhet om de också kan välja barn.

Helt otroligt, nu har alltså sorteringen av de små barnen börjat riktigt på allvar. Detta är moderat politik i praktiken när den får verka fullt ut !

Hur många barn med exempelvis muslimsk eller annan etniskt, kulturell bakgrund kommer att väljas in i dessa förskolor ? Eller barn med funktionshinder eller med föräldrar som är arbetslösa eller annorlunda i största allmänhet. När man nu öppnar upp för förskolorna att får välja barn till sin verksamhet, då är man naiv om man inte inser att det är just det man kommer att göra.

Det här är alldeles nytt och jag kommer att blogga mer om detta när jag vet mer.


1 kommentar:

Rosita sa...

Begreppet kundval har fått en ny betydelse! Jag trodde att det innebar valfrihet för kunden men det betyder tydligen tvärtom att kunden skall väljas...hur rimmar det med att marknadskrafterna skall styra??