Fortsätt till huvudinnehåll

Relationspsykologi istället för sexualkunskap i skolan

www.fotoakuten.se

Ett ljus för Engla och hennes mamma och pappa

Tillhör alla dom som i media följt fallet med den tio-åriga flickan Engla. Jag fick ett SMS med uppmaning att tända ett ljus i fönstet för Engla i gårkväll, och det gjorde jag. Det som hänt är så oerhört, och det väcker sådan bestörtning. Känner mycket starkt för vad Engla tvingats uppleva men också för hennes mamma. Man blir både förbannad och lesen. Det är svårt att inse att det finns människor som vill andra människor så illa, som har ett nästan djuriskt beteende, som inte har förmågan att känna empati med andra. Har just läst artikeln om hur Englas mördare blev mördare, att det handlade om dåliga relationer med kvinnor, att han ville ha dom, men de ville inte ha honom vilket väckte ett hat som han uppenbarligen inte kunde hantera. Kan man alls göra något för att förhindra att dessa killar våldtar och mördar ? Jag vet inte det, men jag vill att vi alla gör vad vi kan. Jag har tillexempel ofta framhållit att sexualundervisningen i skolan bör utvecklas ordentligt till att gå från en mer teknisk visning av hur man sätter på sig en kondom, till att sätta sexualiteten i ett sammanhang och då menar jag att det finns behov av realtionspsykologi. Att samtala om skillnader och likheter mellan tjejer och killar, om vad en relation till en annan person är för något respektive vad det inte är. Killar med relationssvårigheter måste få hjälp redan på tidigt stadium, i skolan.

Sedan anser jag att det är nödvändigt att bygga ut fler möjligheter för män att söka kvalificerad hjälp, typ den som finns i Uppsala, Mansjouren , för att reda ut sin roll som man och sitt beteende. Män som vet med sig att de har probpem i sin relation med kvinnor och barn bör söka hjälp så fort de kan, innan dom går för långt! Mansjouren i Uppsala menar att det finns hjälp, att det går att hjälpa män att kontrollera sitt beteende, tänkt vilken ökad livskvalité dessa män skulle få om de fick sådan hjälp, för att inte prata om att färre kvinnor och barn skulle drabbas.

Dömda män skall inte släppas ut med annat än att de har ingått i ett rehabiliteringsprogram som skall fortsätta även utanför fängelset. Ingen våldsbenägen och dömd man skall släppas ur sikte utan ha en kontakt med uppföljning så länge det behövs och det skall kunna vara livslångt om det så krävs.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…