fredag 25 april 2008

Varför jävlas med folk som mår dåligt?

Nu har det hänt igen. Vi kan läsa om ytterligare ett fall där konsekvenserna av en betydligt hårdare bedömning av landets försäkringskassor ger intryck av att de rent ut sagt jävlas med folk. Den här familjens situation som beskrivs i dagens Aftonblad, är svår att förstå hur Försäkringskassan tänkt. Paret väntar familjens tredje barn, barnet avlider och överläkaren på förlossningen sjukskriver både mor och far. Pappans sjukskrivningen blir det inga problem med, men för mamman blir det tvärstopp, och försäkringskassa tycker att hon kan börja jobba heltid fem dagar efter barnets begravning.

Två olika bedömningar ( två olika försäkringskassor). Bedömning av mammans situation upplever jag som rent omänsklig - hur i helfriden kan man göra så här? Hur kan bedömningarna bli så olika ! Vad är det för signaler som den borgerliga regeringen skickat ut till försäkringskassan som gör att de agerar så här! Är regeringen nöjd?

Jag tycker detta är förjäkligt! Det kan inte vara Försäkringskassans uppgift att knäcka människor utan att ge stöd att så snabbt som möjligt komma tillbaka. Att kräva att en förälder ska resa sig upp några få dagar efter att ha begravt sitt barn och börja jobba heltid som om inget hänt är ofattbart.

Inga kommentarer:

Alla nyanlända borde gå på etableringskurs på hemmaplan

I dag har Kristina Embäck (S) och jag varit på besök på etableringskurs för nyanlända här i Österåker. En mycket bra ver...