Fortsätt till huvudinnehåll

Varför jävlas med folk som mår dåligt?

Nu har det hänt igen. Vi kan läsa om ytterligare ett fall där konsekvenserna av en betydligt hårdare bedömning av landets försäkringskassor ger intryck av att de rent ut sagt jävlas med folk. Den här familjens situation som beskrivs i dagens Aftonblad, är svår att förstå hur Försäkringskassan tänkt. Paret väntar familjens tredje barn, barnet avlider och överläkaren på förlossningen sjukskriver både mor och far. Pappans sjukskrivningen blir det inga problem med, men för mamman blir det tvärstopp, och försäkringskassa tycker att hon kan börja jobba heltid fem dagar efter barnets begravning.

Två olika bedömningar ( två olika försäkringskassor). Bedömning av mammans situation upplever jag som rent omänsklig - hur i helfriden kan man göra så här? Hur kan bedömningarna bli så olika ! Vad är det för signaler som den borgerliga regeringen skickat ut till försäkringskassan som gör att de agerar så här! Är regeringen nöjd?

Jag tycker detta är förjäkligt! Det kan inte vara Försäkringskassans uppgift att knäcka människor utan att ge stöd att så snabbt som möjligt komma tillbaka. Att kräva att en förälder ska resa sig upp några få dagar efter att ha begravt sitt barn och börja jobba heltid som om inget hänt är ofattbart.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…