Fortsätt till huvudinnehåll

Sjung in våren och ut regeringens orättvisa politik!


Valborg, klart att man skall gå och titta på någon vårbrasa och sjunga in våren. Tänker också sjunga ut våndan som jag känner över moderaterna orättvisa och omoderna politik. Ta bara det senaste i Österåker, min hemkommun, där man gått från ett kösysstem som byggt på föräldrarnas val av förskola till ett nytt system där förskolecheferna är dom som väljer barn till sin förskola. Kravet att få göra så är satt till barnets ålder och kön - vad kommer härnäst ? Föräldrarnas storlek på plånboken? Etnisk och kulturell bakgrund? Skall detta sk nya också införas inom äldreomsorgen, skall också vårdbolagen välja sina gamla ?

Nu har borgerliga kommunalpolitiker öppnat upp för ett helt nytt sätt att se på barn och människor i stort. För en kort tid sedan såg moderaterna dem som kunder. Nu ses dom som varor på en marknad där det handlar om att se till att företagen förses med lönsamma kunder, för att få så hög vinst som möjligt. Törs jag föreslå moderaterna att de döper om sig igen, ett mer passande namn just nu skulle vara - de återupptäcka kapitalisterna!

Upp till kamp för människovärdet ! Solidaritet mellan människor !

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…