Fortsätt till huvudinnehåll

Regeringen har utanförskap som affärsidé

Foto: www.fotoakuten.se

I valrörelsen byggde regeringen Reinfeldt upp sin argumentation över att de var bekymrade för det omfattande utanförskap som de menade fanns i Sverige. Visst var arbetslösheten en plåga, men det är ingenting i jämförelse med det utanförskap som regeringen själva, med sin politik skapat. Jag tycker att Hans Tilly Byggnads ordförande har helt rätt när han menar att det verkliga utanförskapet idag finns hos den nya svenska underklassen: invandrare och svenskar som pressats ur trygghetssystemen. Man kan faktiskt säga tycker jag att regeringen Reinfelt lyckades med hjälp av att sätta ordet utanförskap i fokus i valrörelse att framstå som några mjukisar som ville bekämpa ett utanförskap. Nu i regeringensställning har man visat vad man egentligen går för - utanförskapet var sannolikt bara en affärsidé - några mjukismoderaterna finns inte! Jag är orolig för utvecklingen och vill att orättvisor i samhället skall bekämpas inte permanentas som nu håller på att ske. Samhället har blivit alltmer kallt och oroligheterna som följer i dess spår läser vi om varje dag.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…