Fortsätt till huvudinnehåll

Välbärgade köper sex för våra skattemedel

Vad som står på fakturan är en sak - vilka tjänster som verkligen uträttats är en helt annan, likafullt är det
du och jag som betalar !

Nu har det hänt, det som tyvärr en del befarat, att regeringens satsning med de s k hushållsnära tjänster, skulle kunna öppna för en ny väg för sexhandeln. Det har tidigare gått att läsa i media om en kvinna som dammade och damsög hemmet, och när maken kom hem tog hon sig an även honom mot lite extra betalning. I tidningen Metro bland annat kan man läsa om att Stockholmspolisen avslöjat en kopllerihärva som lockat hundratals manliga stockholmskunder att köpa hushållsnära tjänster till bra priser. Med internetannonser med attraktiv städpersonal med diverse städattiraljer, har dessa halickar lockat hundratals kunder i innerstadslägenheter och villor i olika stockholmskommuner. De hushållsnära tjänsterna har enligt åklagaren i själva verket inneburit sexuella tjänster i olika former.

Förutom att jag är motståndare till prostitution och människohandel så retar det mig enormt att
regeringen med sin politik infört hushållsnära tjänster och dörmed sett till att ge prostitutionen ny näring i vårt land - och det något som vi skattebetalare dessutom tvingas vara med och betala genom vår skatter. Hushållsnära tjänster har uppenbarligen nu också blivit hudnära tjänster och det är faktiskt inte okej!

Tänker något ansvarigt statsråd göra något ? Eller tycker ni det är okej att vi skattebetalare skall subventionera sexuella tjänster?

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…