måndag 4 augusti 2008

20 000 sjukskrivna faller ur -historisk dödsstöd riktad mot välfärdssamhället

Bild: Ann-christin Furustrand

Ut i kylan !

Jag menar faktiskt det. Om det blir så att som Försäkringsskassan själv progonsticerat att 20 000 sjukskrivna kommer att stå helt utan sjukförsäkring år 2010, anser jag att det är en dödsstöt mot välfärdssamhället. Den som blir långvarigt sjuk den räknar inte längre samhället med utan ansvaret läggs på kommunerna som tvingar dessa människor attleva på existensminimum, dvs socialbidrag.

För dessa 20 000 återstår att söka socialbidrag. Att göra det tror en del är enkelt, men det är det inte av flera skäl förutom de rent psykologiska. För att få socialbidrag måste du göra dig av med dina eventuella tillgångar, som tillexempel sommarhuset, bilen, flytta till ett billigare boende. Livet blir ett helt annat. Det innebär att dessa människor kommer att blir rejält fattiga. Vägen tillbaka sedan från denna punkt när allt omkring är borta den är sannolikt oändligt svår, nästintill omöjlig att ta sig upp ifrån.

Detta är effekten av borgerliga regeringens politik, om ingen nytt görs så kommer människor att slås nu ut.

Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson lovar nu att de inte ska tvingas till socialbidrag, hur det skall gå till håller regeringen på att grunna på. Tacka tusan för att svenska hushållen inte ser positivt på framtiden, lågkonjunktur som dippar rejält, ändrade regler i trygghetssystem som straffar ut människor.

Är glad för att jag inte gav mitt stöd till en sådan regering

Inga kommentarer:

Alla nyanlända borde gå på etableringskurs på hemmaplan

I dag har Kristina Embäck (S) och jag varit på besök på etableringskurs för nyanlända här i Österåker. En mycket bra ver...