fredag 8 augusti 2008

Moderat skolpolitik rena lekstugan

Den skolpolitik som moderaterna genom Mats Gerdau för fram på Brännpunkt, SVd idag är ingenting annat är rena lekstugan med både skattemedel och unga människors utbildning.

Moderaterna säger " Underlätta för avknoppning, lagen bör förtydligas så att det framgår att personalen ska ha möjlighet att ta över sin skola" . Jag säger varför det? Det borde väl hellre vara så att kommunerna ges möjlighet att undersöka vilka skolentreprenörer som kan erbjuda bäst och mest spännande utbildningsutbud och få lov att tecknar entreprenadavtal med dom.
Vad är vitsen att inte vilja testa vem som verkligen skulle ge det bästa för elverna ? Istället väljer moderaterna att kunna som politiker få peka ut vem bland skolpersonalen som skall ta över skolan. Riktigt uselt förslag enligt min uppfattning.

Moderaterna vill låta friskolorna kunna vända sig till domstol för att få ersättningens storlek prövad. Man kan tro att moderaterna utgår ifrån att det är närmast en mänsklig rättighet att driva en skola. Och förslaget visar tydligt att moderaterna nu lämnar sin tidigare hårt hållna
ståndpunkt om vikten av det kommunala självstyret.

Moderat skolpolitik har tydligt flyttat fokus från eleven till att alltmer fokuseras vid att gynna de nya skolkoncernerna som redan förra året omsatte cirka 1,7 miljarder med en uppskattad vinst på 85 miljoner kronor.

Hoppas att detta leder till en ordentlig debatt om skolan och vilket skolväsendet som skall finnas i vårt land och om kommunernas uppgift och roll.

Inga kommentarer: