onsdag 13 augusti 2008

(M):s politik uppfattas som kränkande

För en del är effekterna av regeringespolitik så surt att den uppfattas som kränkande

På ledarsidan i dagens Svenska dagblad ser det ut som en insänare smygit sig in, en sådan där man kan läsa i landsbyggdspressen. Den passar inte särskilt väl in i den i övrigt intressant ledarsidan. Vem som är författare till denna snutt framgår inte tydligt, och lika bra är väl kanske det.

Vad handlar den om ? Jo rubriken är "Sahlin hakar på trenden att vara kränkt". Först reagerade jag som så att det finns väl ingen sådan trend, men sedan så tänkte jag efter och även om jag inte kanske skulle kalla det trend så tror jag att just ordet "kränkt" kommer att följa nuvarande moderatledda regeringen i spåren och sitta fastnaglat som signifikant för denna regerings misslyckanden.

För jag tror faktisk att ett ord, som just ordet "kränkt" kommer att att vara och framöver bli ett alltmer förekommande ord i samband med moderat politik, eller snarare effekterna av moderat regeringspolitik.

För alla kan nog tänka sig hur kränkande det måste ha varit för den svårt sjuke mannen som inte kunde stå eller för den delen sitta upprät, när han blir uppmanad att söka ett jobb som det går att ligga raklång och jobba på. Eller den cancersjuke som bedömdes/krävdes av hårdare tag i sjukförsäkringen att omedelbart jobba heltid. Exemplen vi alla kunnat ta del utav är många. Det är inte svårt att inse att dessa människor och alla dem i samma situation känner sig , just kränkta.

Ett annat exempel är alla dem som nu närmar sig utförsäkring, som kommer att bli tvingade att gå till sin hemkommun och söka socialbidrag. Ordet kränkta är inte märkligt i detta sammanhang heller.

Alla dem som insett faran i FRA-lagen och som protesterat mot att den personliga integriteten riskerar att komma i kläm. Även här skulle jag inte bli så förvånad om det fanns dem som känner sig kränkta.

Jag tror att denna lista kan göras längre redan idag än vad jag nu gjorde. Därtill tror jag att den framöver kommer att spä på ytterligare i takt med att moderata politiken får genomslag och effekt bland människor.

Inga kommentarer: