Fortsätt till huvudinnehåll

Kd-politiker läxar upp pensionärer - sanslöst!

Expressens artikel gör gällande att Kd-politikern Lennart Sacrédeus nu gått till attack mot pensionärernas krav på samma skatt som löntagare. Han pekar på att de har haft låga skatter under sina yrkesliv. - Det var ju mycket lägre skatter i Sverige när de började jobba. Var är rättvisan i det? säger han och anser uppenbarligen att landets pensionärer är gnälliga !
Läs och upprörs !

Det handlar givetvis om hur vi vill att det skall vara i vårt land här och nu och iframtiden. Det är väl inget argument idag - hur det var förr! Dessutom kan man ju undra vad kd-politikern stöder sitt tvärsäkra uttalande på för grunder?

Antingen vill man separera ut pensionärskollektivet vad gäller skatterna - eller också vill man det inte. Det vore bättre kd-politikern svarade ärligt på varför kd och regeringen vill att det skall vara så istället för att anklaga pensionärerna i vårt land för gnälliga. Det är ju rent av löjligt!

Själv tycker jag det är en oacceptabelt orättvisa som regeringen skapat gentemot dagens pensionärer.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…