fredag 26 september 2008

Varslar kommunen anställda ?

På måndag den 29 septemebr är det kommunfullmäktige i Österåker då kommer bland annat en fråga ställas till produktionsssyterlsens ordförande , moderat om kommunen varslar anställda?

Upprinnelse är följande:
I kommunstyrelsen 15 september ställde vi socialdemokrater frågan om kommunen varslar personal. Upprinnelsen till att vi ställde frågan är att vi fått information om att muntliga varsel givits till personal inom omsorgen i kommunen.

Vi ville få vet av kommunalrådet Ingela Gardner Sundström (m) om det är sant att kommunen nu varslar personal. Vi ville få en dementi, eller en bekräftelse. Det fick vi inte.

Utan det svar vi fick var att det fick vi fråga produktionsstyrelsens om. Märkligt att vi som sitter i kommunstyrelsen inte skall få veta, detta låter minst sagt något bakvänt.

Mot bakgrund av ovanstående och det faktum att vi verkligen vill få klarhet hur det ligger till ställer vi nu frågan i Österåkers kommunfullmäktige.

Varslar kommunen anställda?

Inga kommentarer: