Fortsätt till huvudinnehåll

Varje minut dör en mamma - det är en skam för världen!

Många kvinnor dör i dag i världen på grund av graviditetskomplikationer. Det dör i omfattaningen en mamma varje minut! Och detta ofta helt i onödan. Det handalr om tillgång på barnmorskor, preventivmedel, och säkra aborten inte minst. Sådan som vi i Sver4ige tar för givet. Detta går att läsa mer om i Aftonbladet där Kattis Ahlström ambassadör i RFSU:s kampanj Mammakampen berättar om sitt engagemang.

Nu skall vi i Sverige inte tro att vårt gynnsamma läge är satt i sten för all framtid, så är inte fallet. Ta bara det faktum att vi i riksdagen har ett parti, kristdemokraterna där många abortmotståndare finns och som understundom dyker upp. Skulle dessa vinna politisk mark, så riskerar vi att också få ökd dödlighet av mammor. Själv tycker jag det är en märklig sak när en del argumenterar för liv och samtidigt propagerar för något som vi vet skulle innebära ökad dödlighet av mammor. Läs gäran artikeln om Kattis Ahlström, det är bra att hon uppmärksammar detta, vi behöver alla i Sverige ruskas om då och då inte minst för att påminna oss om att vi har det bra , men också att det faktiskt är något som vi ständigt måste kämpa för.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…