Fortsätt till huvudinnehåll

Regeringen sviker kvinnorna!

Så kom då ytterligare en rapport som visar att Sverige tappar mark i jämställdhetsfrågorna.
Word Economic Forums lista har tidigare toppats av Sverige, nu har både Norge och Finland gått om oss och händer ingenting kommer både Island och Nya Zeeland som ligger hack i häl med Sverige att gå om. Norge som toppar listan har visat att det går att öka jämställdheten i samhällen genom att ta till lagregleringar. Detta har Norge gjort genom att lagstifta om kvotering till bolagsstyrelser, något som visat sig utfalla mycket positivt vilket även näringslivet
i vårt kära grannland också medger. Sveriges jämställdhetsminister Nyamko Sabuno hon väljer en helt annan väg, den att vänta och se om jämställdheten infinner sig av sig självt. jag tor inte ett dugg på statsrådets lama strategi, tvärtom kommer den nu allt mer tydligt visa att Sverige tappar mark och backar i utvecklingen även inom jämställdhetsområdet. Regeringen sviker på så sätt främst kvinnorna men också männen det är oacceptabelt!

Kommentarer

Anonym sa…
Granskingen omfattar tiden fram tom 2006, dvs den tid då socialdemokraterna styrde Sverige. Kan ju vara bra att titta vad utredningen handlar om innan man kritiserar sittande regering....
Hej Anonym! De partier som befinner sig i regeringsställning idag har ingen genomgripande jämställdhetspolitik. Effekten av det kommer att visa sig allt tydligare. Jämställdhet har aldrig kommit av sig själv, exempel på det är tillexempel kvinnlig rösträt. Norge har nu gått om oss mycket tack vare lagen om kvotering i bolagsstyrelser, en sådan lag var på väg precis innan regerignsskiften, när moderatledda regerignen tillträdde avstannade detta liksom mycket anant som ahr med jämställdhet att göra.

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…