fredag 7 november 2008

Kd borde inte få hindra människors önskan om äktenskaplig förening

Sprickan i regeringen är stor när det gäller friheten att få ingå äktenskap med vem man vill.
Att hindra detta är omodernt och inhumant. Det är verkligen ett uppenbart misslyckande för regeringen att den inte klarat av att enas om en könsneutral äktenskapslag. Det har däremot oppositionen klarat. Som det nu ser ut har regeringen abdikerat i denna fråga och i princip överlämnat till riksdagen att ta ansvar. Jag delar uppfattningen om att det är en skam att regeringen låter ett tre-procents-parti hindra en så viktig lagstiftning.

Inga kommentarer: