Fortsätt till huvudinnehåll

Nej Maud och Nyamko vi vill inte vänta i femtio år till!

Intrycket efter att ha läst Maud Olofssons och Nyamko Sabunis artikel i dagens DN är att de verkar uppfatta frågan om kvinnors plats i bolagsstyrelser som en liten gullig lyxfråga. Så är inte fallet ! Om man anser att samhället skall ge sina flickor och pojkar, kvinnor män makt att forma samhället och sitt eget liv, vilket är jämställdhetspolitikens mål, då räcker det inte att skicka ett
försynt litet brev till börsbolagen.

Det är rimligt att jämställdheten genomsyra hela samhället, så även näringslivet. Näringslivet har i decennium visat att de föredrar att tillsätta sina styrelser genom tradition och manliga nätverk som effektivt hindrat kvinnor att komma ifråga.

Ska det hända något krävs handling. Regeringens politik är för blygsam och kraftlös och innebär att kvinnorna får vänta ytterligare femtio år till. De som tycker att det får vara nog och inte vill vänta bör organisera sig och ge stöd till socialdemokraterna, då först kan det hända något.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…