Fortsätt till huvudinnehåll

Oacceptabel kvinnosyn

Läser just om en mellanstadielärare som misstänks ha samordnat en gruppsexträff med en tonårsflicka. Han är nu åtalad för sexköp av barn. Läraren fick kontakt med henne genom en toppchef på ett stort företag. Vad är det för syn dessa män har på flickor, på kvinnor ?
Det är rent bedrövligt och fullständigt oacceptabelt. Vad är det för människosyn som finns i den koncern som den s k toppchefen kommer ifrån ? Vad är det för människosyn som den sk mellanstadieläraren förmedlar med sitt sätt att vara ? Mitt sätt att se på dett är att jag vill inte vara kund i ett företag där denna kultur finns, och jag tycker inte att det är acceptablet att det på skolorna finns lärare med samma oacceptabla sätt att se på tjejer, kvinnor.

Kommentarer

Marie Ende sa…
Jag har också funderat kring detta med kvinnosynen i marknadsföringen.
Var på mässa förra veckan och i en monter fanns det en video film där kvinnors kroppar exponerades mer än lovligt. De hoppade ur ett flygplan och då de skulle utlösa fallskärmen drog de bort behån. (Behöver jag tala om att kropparna var av typen "fixade"?)
Vilken produkt de marknadsförde gick inte att förstå med den reklamen. "Det är ironi" sa försäljaren.

Det är oacceptabelt i dag år 2009!

En produkt ska marknadsföras och säljas på ett sådant sätts så inga missförstånd kan uppstå. Marknadsföringen måste ha något samröre med produkten så att inte vad som helst kan säljas med ex anspelningar av sexuell karaktär.

Och det ska finnas kompetent personal som vägleder kunden så att de får det bästa utifrån sitt behov.
Hej Marie !

Håller med dig, näringslivet måste ta ett större ansvar för den kultur som tyvärr fortfarande finns som är så förnedrande gentemot kvinnor! Här finns mycket att ändra på. Här tycker jag att vi kvinnor borde utöva vår konsumentmakt.

Hälsningar Ann-Christin

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…