Fortsätt till huvudinnehåll

26 procents ökning av socialbidragen i Österåker

Enligt en undersökning som SVT gjort ökar nu kommunernas utgifter för socialbidrag allt mer. Under första kvartalet i år ökade socialbidragen med i snitt 17 procent jämfört med samma period förra året, men flera kommuner fick mer än fördubblade utgifter.

I Österåker enligt undersökningen har kostnaderna för socialbidragen ökat från första kvartalet 2009, 3124.261 jämfört med första kvartalet 2008 , 2488.970, det är en ökning med 26 procent.
Oroväckande siffror på en ännu mer oroväckande utveckling som tyvärr riskerar att bli värre, ju mer den ekonomiska krisen borrar sig ner. Bakom dessa siffror finns människor av kött och blod och det måte kännas förödande.
Så vad tänker nu de styrande moderaterna med borgerliga kompisarna i Österåker när de ser hur allt fler behöver stöd i form av socialbidrag för att överleva ? Bryr man sig alls ? Tänker man försöka göra något ???

Var det inte arbetslinjen som gällde - då måste man väl ändå försöka medverka till att det skapas nya jobb

jobbävning

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…