torsdag 23 april 2009

Mejlet jag inte fick!

Vad vore ett demokratiskt Sverige utan öppen debatt?

Här på min blogg har jag kritiserat moderaternas kommunalråd i Österåker och den politik som moderaterna för. Detta har lett till att kommunalrådet (m) har skickat ett mejl till politiker av alla politiska valörer i kommunstyrelsen - utom till mig - och då är det ändå mig hon omnämner och pekar på.

Vad skall man tycka om det ? Dåligt ! Varför väljer kommunalrådet (m) att agera i skuggan istället för i det politiska dagsljuset ?

Själv tycker jag att den politiska debatten om Österåker kommun skall ske i dagsljuset därför publicerar jag nu mejlet jag inte fick.

" Björn

Jag har alltid uppfattat att socialdemokraterna varit angelägna om attavhålla sig från personangrepp på politiska motståndare. Förmodligen avsamma skäl som vi moderater brukar låta bli det. Vi vet ju att denna typav angrepp skadar förtroendet i allmänhet för politiker * inte baraden man angriper. Därför blir jag mycket bekymrad över att en ledande socialdemokrat gårtill ett mycket grovt angrepp på mig i sin blogg. Medmisstänkliggöranden och beskyllningar försöker man sänkamänniskors förtroende för mig som politiker. Varför det? Om man troratt det är något konstigt med den skola jag är delägare i kan man enkeltta reda på fakta genom att fråga mig. Eller titta i årsredovisningarnasom är offentliga.För nio år sedan startade jag en friskola. Fyra år senare övertog jagen befintlig förskola. Vi lämnade då den villa som förskolan hade sinverksamhet i och samlade alla barn i en byggnad. Den byggnaden är nu förtrång. Vi har ca 110 barn på 600 m2. Vi har därför köpt en mindre villa(122 m2) alldeles i närheten av skolan dit en del av förskolansnuvarande verksamhet ska flytta. På så sätt förbättras arbetsmiljön förbåde barn och personal.Det skrivs hatfullt om vinst. Ja Rydbo Friskola går med vinst. Och allaöverskott under åren * så när som på en utdelning på 14 000 kronortotalt att fördela på samtliga aktieägare - ligger kvar i skolans budgetsom en säkerhetsbuffert. Samma modell som vi för övrigt avser attanvända för produktionsstyrelsens verksamheter.Jag trodde att det bara fanns en politiker i ett annat parti som villedriva politik med insinuationer och lögner som vapen. Tyvärr måste jagkonstatera att det finns två. Är det månne nervositeten över det storaraset för socialdemokraterna i opinionsmätningarna som ligger bakomdetta grova övertramp. Jag trodde faktiskt bättre om er än så.Jag har under åren strävat efter att ha goda relationer tillsocialdemokraterna eftersom jag anser att det finns mycket som vi kanenas om för kommunens bästa även om vi kan komma till dessa slutsatser pålite olika sätt. Jag har också uppfattat att ni uppskattat att vara medpå ett konstruktivt sätt i frågor som rör kommunens utveckling. Men omen ledande socialdemokrat nu tycker att ”det är åt fanders, en sådanpolitiker (dvs undertecknad) borde stoppas från att ha med vårskattemedel att göra” så föreligger naturligtvis inte längre någraförutsättningar för ett fortsatt gott arbetsklimat. Jag beklagardet.
Ingela "

2 kommentarer:

Krassman sa...

@Anki
Detta är så typiskt borgerliga fisförnäma förträdare som skall mästra de som inte delar deras uppfattning om vad som är rätt och fel. De tror att en enskils engagemnag inom Socialdemokraterna styrs av ledningen, och det är därför hon går direkt till andra istället för att bemöta dig öga mot öga.

Att blanda ihop sak och person och likställa vad en enskild skriver så som en offentlig hållning från ett parti eller organisation är ett typiskt karaktärsdrag för människor som känner sig trängda och inte har rent mjöl i påsen.

Det lilla jag läst om detta är ju att hon själv skor sig gott på kommunens pengar till sin friskola. Och själv är med och fattar beslut om att kommunalaskolor skall göra nedskäringar. Smakfullt agerande får man väl säga, not.

Michaela Fletcher Sjöman sa...

Så bra!
Dock är det inte så konstigt att brevet skickas till den främste företrädaren hos er samt er förenignsordförande. Din retorik är fantastisk Alla politiska valörer!! = Alliansens partiledare.
Alliansen i Österåker har gott samarbete och även i denna fårga delger vi varandra vad vi gör och vad som sker.