Fortsätt till huvudinnehåll

Apotekens säljs ut - dyrare för konsumenten


Jaha ja, läser nu i Dagens DN att regeringen säljer ut Apoteken. Nästan två av tre Apotek säljs. Stora och medelstora köpare ska ta över 466 apotek, föreslår det bolag som har regeringens uppdrag att leda utförsäljningen av apoteken. Jag gillar inte detta . Privatiseringen kommer precis som tidigare privatiseringar lett till ökade konstnader för oss konsumenter, precis som inte läkemedel är dyrt redan som det är idag. Därför uppmanar jag alla att protestera mot moderatledda regeringens utförsäljning - denna gång av Apoteken.

Om det blir maktskifte efter nästa val vill dagens opposition riva upp riksdagens beslut om att slopa apotekens monopol på marknaden. Hur man ska gå tillväga är oklart säger Ylva Johansson (s) i SVT och tillägger - Vi kommer att ge besked i god tid före valet. Syftet med beskedet är att redan nu skicka en tydlig signal till de företag som tänker köpa apotek.
I går enligt SVT, meddelade Farmacevtförbundet att ett företag startas för att hjälpa apotekare att köpa apotek. I dag välkomnade Farmaciförbundet oppositionens löfte att riva upp privatiseringen.

Upp till kamp!
Mer att läsa Aftonbladet

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…