Fortsätt till huvudinnehåll

Granska moderaternas privatiseringsiver i Täby och Österåker

Conny Fogelström och Magnus Hedberg skriver i SVD idag om hur hjärtligt trötta de är på att
granskningen av Fredrik och Filippa Reinfeldts politiska gärning i Täby uteblir och att deras ideologiska experimentverkstad har lett till dyra och dåliga lösningar för skattebetalarna med privatiseringen av Tibble gymnasium som nationellt skräckexempel. Detta skolpolitiska och kommunalekonomiska haveri måste få konsekvenser.

Jag kan inte annat än att hålla med dem. Att inte denna granskning görs får konsekvenser även för oss i Österåker, då moderaterna i Österåker tycks tro att det fritt fram bara att gasa på med privatiseringsvägen. Och vem kan klandra dem, för det är tämligen riskfritt, då ingen granskar. Välkomnar att en sådan granskning gjörs även i Österåker ! För det är dags precis som Magnus och Conny skriver att Reinfeldts får stå till svars för det kommunala systemskifte som han är en av huvudarkitekterna bakom. I Österåker går numera alltmer skattemedel direkt ner i fickorna hos privata aktörer, se mina tidigiare inlägg.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…