onsdag 6 maj 2009

Flopp - Maud!

Nej, att sälja ut Apoteken är ingen flipp, det är en flopp. Det är ett typiskt beslut av moderatstyrd borgerlig politik av dagens snitt där fokus helt står i lönsamhet , vinstmaximering för marknaden i form av koncerner, grossister, privata vårdgivare etc. Medborgaren, konsumenten, patientens väl och ve är inte längre intressant när privatiseringsvågen sköljer över apotek, skolor, och sjukhus.
Samhällsutvecklingen går åt fel håll! Medborgarens behov, elevens, som konsumentens måste åter sättas främst. Utvecklingen måste helt enkelt vändas innan all välfärd gått förlorad.

2 kommentarer:

Michaela Fletcher Sjöman sa...

Sverige har tills nu varit ett av tre länder i världen som haft monopol på apoteksmarknaden. Det Är nu bara Cuba och Nord Korea kvar. Say no more!!!

Ann-Christine Furustrand sa...

Roligt inlägg, men tyvärr stämmer det inte. I princip alla länder har någon form av reglerad apoteksmarknad. De flesta länder har av säkerhetsskäl detaljerad reglering av vilka som får driva apotek. De flesta länder har dessutom reglerad prissättning på ett eller annat sätt.
Dagens system, som jag då förordar innebär fri konkurrens mellan läkemedelsföretagen som konkurrerar om att sälja sina produkter till Apoteket AB som i sin tur har en effektiv distribution, vilket håller priserna nere. Men att sälja ut apoteken som ditt parti (m) nu gör till några läkemedelskarteller och tillåta högre vinstmarginaler det höjer priserna för konsumenten och i förlängningen tror jag att vi kommer att få sämre service i form av lägre kunskapsnivå på personalen ( vinstmaximerade koncerner kommer inte se sig behöva så många medicinskt kunnig personal utan antalet butiksbiträden kommer sannolikt med tiden att ersätta dess. Vid ett ev maktskifte kommer det parti jag tror på (s)att stoppa försäljningen det tycker jag är bra.

Alla nyanlända borde gå på etableringskurs på hemmaplan

I dag har Kristina Embäck (S) och jag varit på besök på etableringskurs för nyanlända här i Österåker. En mycket bra ver...