Fortsätt till huvudinnehåll

Flopp - Maud!

Nej, att sälja ut Apoteken är ingen flipp, det är en flopp. Det är ett typiskt beslut av moderatstyrd borgerlig politik av dagens snitt där fokus helt står i lönsamhet , vinstmaximering för marknaden i form av koncerner, grossister, privata vårdgivare etc. Medborgaren, konsumenten, patientens väl och ve är inte längre intressant när privatiseringsvågen sköljer över apotek, skolor, och sjukhus.
Samhällsutvecklingen går åt fel håll! Medborgarens behov, elevens, som konsumentens måste åter sättas främst. Utvecklingen måste helt enkelt vändas innan all välfärd gått förlorad.

Kommentarer

Sverige har tills nu varit ett av tre länder i världen som haft monopol på apoteksmarknaden. Det Är nu bara Cuba och Nord Korea kvar. Say no more!!!
Roligt inlägg, men tyvärr stämmer det inte. I princip alla länder har någon form av reglerad apoteksmarknad. De flesta länder har av säkerhetsskäl detaljerad reglering av vilka som får driva apotek. De flesta länder har dessutom reglerad prissättning på ett eller annat sätt.
Dagens system, som jag då förordar innebär fri konkurrens mellan läkemedelsföretagen som konkurrerar om att sälja sina produkter till Apoteket AB som i sin tur har en effektiv distribution, vilket håller priserna nere. Men att sälja ut apoteken som ditt parti (m) nu gör till några läkemedelskarteller och tillåta högre vinstmarginaler det höjer priserna för konsumenten och i förlängningen tror jag att vi kommer att få sämre service i form av lägre kunskapsnivå på personalen ( vinstmaximerade koncerner kommer inte se sig behöva så många medicinskt kunnig personal utan antalet butiksbiträden kommer sannolikt med tiden att ersätta dess. Vid ett ev maktskifte kommer det parti jag tror på (s)att stoppa försäljningen det tycker jag är bra.

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…