Fortsätt till huvudinnehåll

Maktfullkomliga Täbymoderater

Moderaterna i Täby struntar helt i kammarrättens dom. Nu har kommunstyrelsen beslutat att låta Tibble gymnasium även fortsättningsvis drivas i fristående regi - trots kammarrättens dom om det motsatta.

För den som glömt historien så var det som så att 2007 sålde Täby kommun, under ledning av kommunstyrelsens ordförande som då var, om jag inte miss minner mig, Filippa Reinfeldt, Tibble gymnasium såldes för 9,2 miljoner kronor till bla skolans tidigare rektor. Två år efter att köpet slog kammarrätten fast att köpet varit olagligt eftersom det sålts till ett pris långt under marknadsvärdet.

Många har sannolikt sett kammarrättens dom som att kommunen nu ska rätta det felaktiga köpet. Men så är nu inte fallet. Moderata, Filippa Reinfeldts vänner och förtrogna i Täby tänker uppenbarligen inte låta sig styras av någon kammarrätt. Nej då, i denna kommun har moderaterna egen majoritet, med 53 procent i väljarstöd. Och då tas inga intryck hur mycket kammarrätt man än kommer farande med.
Hur länge orkar Täbyborna (m)ed dom????
Och grattis ni som köpte min gamla skola, ni har gjort ett klipp- det är väl det som den moderata skolpolitiken numera går ut på!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…