måndag 1 juni 2009

Marita Ulvskog (s) över dubbelt så hög trovärdighet än Hökmark (m)

Ny Sifoundersökning: Ulvskog i förtroendetopp
1. Marita Ulvskog (S): 22 procent
2. Marit Paulsen (FP): 19 procent
3. Gunnar Hökmark (M): 10 procent
4. Gudrun Schyman (FI): 6 procent
5. Carl Schlyter (MP): 5 procent
Övriga sex toppkandidater: 14 procent; Tveksam, vet ej: 24 procent
Sifoundersökningen genomfördes den 25-28 maj. 1.000 personer fick namnen på de personer som står överst på partiernas listor i EU-valet upplästa tillsammans med följande fråga: ”Vem av dessa känner du störst förtroende för som ledamot i EU-parlamentet

" Vi är på gång ............."

Inga kommentarer: